temel-kavramlar

Aklamayla Mücadelede “Temel Kavramlar” Eğitimi

Bu eğitim, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede temel seviye masak eğitimi kapsamında, aklamayla mücadele temel kavramlarını içermektedir.

Neler Öğrenilecektir?

  • İçerik
  • Suç Geliri & Karapara
  • Aklamaya İhtiyaç
  • Aklama
  • Aklama Kavramının Ortaya Çıkışı
  • Aklamanın Aşamaları
  • Başlıca Aklama Yöntemleri
  • Tipolojiler

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku