AML'de Advers Medya taraması nedir?

Kara Para Aklamanın Önlenmesinde (AML) advers medya taraması, bireyler, kuruluşlar veya kuruluşlarla ilgili olumsuz veya elverişsiz bilgileri belirlemek için haber makalelerini, yayınları ve diğer medya kaynaklarını sistematik olarak inceleme ve analiz etme sürecini ifade eder. Advers medya taramasının amacı mali suçlar, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili potansiyel riskleri değerlendirmektir.

AML'de advers medya taramasının temel unsurları şunlardır:

 1. Olumsuz Bilgilerin Belirlenmesi:
  • Advers medya taraması, haber makaleleri, basın bültenleri, bloglar, sosyal medya, yasal bildirimler ve kamuya açık kayıtlar dahil olmak üzere çeşitli medya kaynaklarındaki olumsuz bilgilerin tanımlanmasını içerir. Bu bilgiler yasal sorunlar, mali sıkıntılar, mevzuat ihlalleri, dolandırıcılık, yolsuzluk veya risk oluşturabilecek diğer davranışlarla ilgili olabilir.
 2. Müşteri Durum Tespiti (CDD) ile Entegrasyon:
  • Advers medya taraması genellikle Müşteri Durum Tespiti (CDD) sürecine entegre edilir. Katılım sürecinin bir parçası olarak, finansal kurumlar ve diğer düzenlemeye tabi kuruluşlar, risk değerlendirmelerini etkileyebilecek olumsuz bilgileri belirlemek için müşterileri medya kaynaklarına göre tarar.
 3. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD):
  • Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP'ler) veya yüksek net değere sahip kişilerle çalışmak gibi daha yüksek riskin tespit edildiği durumlarda, gelişmiş durum tespiti (EDD) yapılabilir. Olumsuz ortam taraması, potansiyel risklerin kapsamlı bir görünümünü sağlayarak EDD sürecinde çok önemli bir rol oynar.
 4. Sürekli İzleme:
  • Advers medya taraması tek seferlik bir faaliyet değildir; devam eden izleme çabalarının bir parçasıdır. Sürekli izleme, kuruluşların müşterilerinin, müşterilerinin veya karşı tarafların risk profilindeki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmasına ve risk azaltma önlemlerini zamanında almasına olanak tanır.
 5. Otomatik Araçlar ve Teknolojiler:
  • Birçok kuruluş, advers medya taraması için otomatik araçlar ve teknolojiler kullanıyor. Bu araçlar, büyük hacimli medya içeriğini verimli bir şekilde taramak ve analiz etmek için doğal dil işleme, makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanır. Otomasyon, ilgili bilgilerin sistematik ve zamanında tanımlanmasına yardımcı olur.
 6. İtibar Riski Değerlendirmesi:
  • Advers medya taraması itibar riski değerlendirmesine katkıda bulunur. Olumsuz haber kapsamı bir kişinin veya kuruluşun itibarına zarar verebilir ve bu riskin değerlendirilmesi, iş ilişkileri hakkında bilinçli kararlar almak için çok önemlidir.
 7. Yaptırımlar ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) Taraması:
  • Advers medya taraması genellikle yaptırımlara ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilere (PEP) yönelik daha geniş tarama süreçlerine entegre edilir. Bu yüksek risk kategorilerine ilişkin her türlü olumsuz bilginin genel risk değerlendirmesinde dikkate alınmasını sağlar.
 8. Mevzuata Uygunluk:
  • Birçok düzenleyici makam, AML uyumluluk gerekliliklerinin bir parçası olarak advers medya taramasını zorunlu kılmaktadır. Bir kuruluşun potansiyel olarak yüksek riskli bireyler veya kuruluşlarla ilişkili riskleri belirleme ve azaltma konusundaki kararlılığını gösterir.
 9. İnsan Analizi:
  • Otomatik araçlar çok önemli bir rol oynasa da advers medyayı incelemek ve yorumlamak için genellikle insan analizinden yararlanılır. İnsan analistleri bağlam sağlayabilir, bilgilerin uygunluğunu değerlendirebilir ve risk ortamına ilişkin daha geniş bir anlayışa dayanarak bilinçli kararlar verebilir.

Advers medya taraması, AML ortamında potansiyel risklerin belirlenmesine ve mevzuata uygunluğun sağlanmasına yönelik proaktif bir yaklaşımdır. Kuruluşların müşteri ilişkileri, mali suçlara karşı korunma ve mali sistemin bütünlüğünü koruma konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku