Olumsuz haber takibi nedir?

Olumsuz haber izleme olarak da bilinen olumsuz haber izleme, kuruluşların işleri için risk oluşturabilecek bilgiler için haber makalelerini, raporları ve diğer medya kaynaklarını sistematik olarak takip ettiği ve analiz ettiği bir süreçtir. Olumsuz haber izlemenin amacı, mali suçlar, uyumluluk sorunları, itibar riskleri ve diğer faktörler gibi alanlarda bireyler, işletmeler veya kuruluşlarla ilgili potansiyel riskleri belirlemek ve değerlendirmektir.

Olumsuz haber izlemenin temel yönleri şunları içerir:

 1. Kapsam: Olumsuz haber izleme genellikle gazeteler, çevrimiçi haber makaleleri, bloglar, sosyal medya platformları ve düzenleyici bildirimler dahil olmak üzere çok çeşitli medya kaynaklarını kapsar. Kapsam, sektöre, düzenleyici gerekliliklere ve izlenen kuruluşların spesifik risk profiline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 2. Otomasyon: Mevcut çok miktardaki bilgiyle başa çıkabilmek için kuruluşlar genellikle haber kaynaklarını izlemek amacıyla otomatikleştirilmiş araçlar ve teknolojiler kullanır. Bu araçlar, büyük hacimli verileri elemek ve potansiyel olarak alakalı bilgileri belirlemek için doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanabilir.
 3. Özelleştirilmiş Arama Parametreleri: Kuruluşlar, izledikleri varlıklarla ilişkili belirli anahtar kelimelere, adlara veya tanımlayıcılara dayalı olarak özelleştirilmiş arama parametrelerini ve kriterlerini tanımlar. Bu özelleştirme, izleme sürecinin kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlar.
 4. Uyarı ve Bildirimler: Olumsuz haber izleme araçları, olumsuz veya olumsuz bir bilgi tespit edildiğinde ilgili paydaşlara uyarı ve bildirim sağlar. Bu, zamanında yanıt verilmesini ve risk azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlar.
 5. Risk Puanlaması: Olumsuz haber izlemeden elde edilen sonuçlara, olumsuz bilginin ciddiyetini önceliklendirmek ve değerlendirmek için risk puanları atanabilir. Bu, kuruluşların daha yüksek riskli varlıklara odaklanmasına ve uygun önlemleri almasına yardımcı olur.
 6. Sürekli İzleme: Olumsuz haberlerin izlenmesi genellikle sürekli ve devam eden bir süreçtir. Düzenli güncellemeler ve gerçek zamanlı izleme, kuruluşların zaman içinde gelişen potansiyel riskler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 7. İnsan İncelemesi: Otomatik araçlar verimlilik için gerekli olsa da, olumsuz haber bulgularının doğruluğunu doğrulamak ve doğrulamak için genellikle insan incelemesi gereklidir. İnsan analistleri bağlam sağlayabilir ve yanlış pozitiflerin en aza indirilmesini sağlayabilir.
 8. Risk Yönetim Sistemleriyle Entegrasyon: Olumsuz haberlerin izlenmesi genellikle kuruluşlar tarafından kullanılan daha geniş risk yönetimi, uyumluluk ve durum tespiti sistemlerine entegre edilir. Entegrasyon, olumsuz haberlerin kapsamlı bir risk değerlendirmesinin parçası olarak değerlendirilmesini sağlar.

Olumsuz haberlerin izlenmesi, kuruluşların kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve müşterinizi tanıma (KYC) süreçlerinin bir parçası olarak kapsamlı bir durum tespiti yapması gereken finansal hizmetler gibi mevzuata uygunluk gereksinimlerine tabi sektörlerde özellikle önemlidir. Kuruluşların potansiyel riskleri erken tespit edip bunlara yanıt vermesine yardımcı olur, böylece etkili risk yönetimine ve mevzuat uyumluluğuna katkıda bulunur.

Olumsuz haber takibini nasıl yapabiliriz?

Olumsuz haber izleme sisteminin kurulması, izleme kapsamınızın tanımlanması, uygun araç ve teknolojilerin seçilmesi, arama kriterlerinin oluşturulması, analiz için bir sürecin uygulanması ve izlemenin genel risk yönetimi stratejinize entegre edilmesinin bir kombinasyonunu içerir. Olumsuz haber izleme sisteminin nasıl kurulacağına ilişkin adım adım kılavuz:

 1. İzleme Amaçlarını ve Kapsamını Tanımlayın:
  • Olumsuz haber izleme hedeflerinizi açıkça tanımlayın. İzlemek istediğiniz kuruluşları (bireyler, işletmeler veya diğer kuruluşlar) ve ilgilendiğiniz risk türlerini (mali suçlar, itibar riskleri, uyumluluk sorunları vb.) tanımlayarak kapsamı belirleyin.
 2. İlgili Veri Kaynaklarını Seçin:
  • İzlemeniz için ilgili veri kaynaklarını tanımlayın. Bu, haber web sitelerini, blogları, sosyal medya platformlarını, düzenleyici web sitelerini ve kamuya açık diğer bilgi kanallarını içerebilir.
 3. İzleme Araçlarını ve Teknolojilerini Seçin:
  • İzleme sürecini otomatikleştirebilecek araç ve teknolojileri seçin veya geliştirin. Çok miktarda veriyi verimli bir şekilde analiz etmek için doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan çözümler arayın.
 4. Özelleştirilmiş Arama Kriterleri Oluşturun:
  • İzlediğiniz varlıklarla ilişkili anahtar kelimelere, adlara ve tanımlayıcılara dayalı olarak özelleştirilmiş arama parametreleri ve kriterleri geliştirin. Özel gereksinimlerinize ve risk faktörlerine uyacak şekilde arama kriterlerine ince ayar yapın.
 5. Otomasyonu ve Uyarıları Uygulayın:
  • Seçilen veri kaynaklarını arama kriterlerinize göre düzenli olarak taramak için otomatik süreçler ayarlayın. Olumsuz bilgi tespit edildiğinde ilgili paydaşları bilgilendirmek için uyarı ve bildirim sistemleri uygulayın.
 6. Risk Puanlamasını Dahil Edin:
  • Olumsuz haber bulgularının ciddiyetini önceliklendirmek ve değerlendirmek için bir risk puanlama sistemi entegre edin. Risk toleransınız ve uyumluluk gerekliliklerinizle uyumlu bir puanlama mekanizması geliştirin.
 7. Sürekli İzleme Oluşturun:
  • Olumsuz haber izlemeyi devam eden ve sürekli bir süreç haline getirin. Zaman içinde risk ortamındaki yeni bilgileri ve değişiklikleri yakaladıklarından emin olmak için izleme araçlarınızı düzenli olarak güncelleyin.
 8. İnsan Tarafından Yapılan İnceleme ve Doğrulama:
  • Otomasyon verimlilik için gerekli olmakla birlikte, olumsuz haber bulgularının doğruluğunu doğrulamak ve doğrulamak için insan incelemesine yönelik bir süreç ekleyin. İnsan analistleri, otomatikleştirilmiş araçların eksik olabileceği bağlam ve yargıları sağlayabilir.
 9. Mevcut Sistemlerle Entegrasyon:
  • Olumsuz haber izleme sisteminizin kuruluşunuzdaki mevcut risk yönetimi, uyumluluk ve durum tespiti sistemleriyle kusursuz entegrasyonunu sağlayın. Entegrasyon, kapsamlı bir risk yönetimi stratejisi oluşturulmasına yardımcı olur.
 10. Dokümantasyon ve Raporlama:
  • Kontrol edilen kaynaklar, kullanılan arama kriterleri ve sonuçlar da dahil olmak üzere olumsuz haber izleme sürecinin ayrıntılı kayıtlarını tutun. Bulguları belgelemek ve uyumluluk çabalarını göstermek için düzenli raporlar oluşturun.
 11. Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olun:
  • Olumsuz haber izleme sürecinizi düzenlemelerdeki değişikliklere, sektördeki en iyi uygulamalara ve ortaya çıkan risklere uyum sağlayacak şekilde düzenli olarak güncelleyin. Bilgi sahibi olmak, izleme sürecinizin etkili ve uyumlu kalmasını sağlar.
 12. Eğitim ve Farkındalık:
  • Olumsuz haber izleme süreci, önemi ve bulguların nasıl yorumlanıp yanıt verileceği konusunda ilgili personele eğitim verin. Olumsuz haber izlemenin genel risk yönetimindeki rolü hakkında farkındalığı artırın.

Olumsuz haber izleme sisteminin uygulanması teknoloji, süreç ve insan uzmanlığının bir kombinasyonunu gerektirir. Kuruluşunuzun büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak şirket içi bir çözüm geliştirmeyi veya olumsuz haber izleme konusunda uzmanlaşmış üçüncü taraf hizmetlerinden yararlanmayı seçebilirsiniz. Ayrıca, izleme çabalarınızın geçerli yasa ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamak için hukuk ve uyumluluk uzmanlarına danışmak da önemlidir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku