Mali Eylem Görev Gücü FAFT nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele etmek amacıyla 1989 yılında kurulmuş hükümetlerarası bir kuruluştur. FATF'ın temel amacı, uluslararası standartları belirlemek ve kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele etmek için yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir.

Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) temel özellikleri şunları içerir:

 1. Kuruluş ve Üyelik:
  • FATF, 1989 yılında G7 (Yedi Grup) ülkeleri tarafından kurulmuştur. Zaman içerisinde üyeliğini genişletmiş olup, halihazırda aralarında büyük ekonomiler ve finans merkezlerinin de bulunduğu 39 üye ülkeden oluşmaktadır.
 2. Amaçlar:
  • FATF'nin temel hedefleri, kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) önlemleri için küresel standartlar belirlemek, bunların etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek ve üye ülkelerin uyumunu değerlendirmektir.
 3. Önerilerin Geliştirilmesi:
  • FATF, "FATF Tavsiyeleri" olarak bilinen bir dizi tavsiye ve rehberlik geliştirmektedir. Bu tavsiyeler, ülkelerin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik tedbirleri uygulamasına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Müşteri durum tespiti, kayıt tutma, şüpheli işlemlerin raporlanması ve uluslararası işbirliği gibi alanları kapsar.
 4. Karşılıklı Değerlendirmeler:
  • FATF, üye yetki alanlarının FATF Tavsiyelerine uyumunu değerlendirmek için karşılıklı değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler bir ülkenin AML ve CTF önlemlerinin, politikalarının ve bunların etkililiğinin kapsamlı bir incelemesini içerir.
 5. Gri ve Kara Listeler:
  • FATF, AML ve CTF sistemlerinde eksiklikleri olan yetki alanlarını belirlemek için listeler tutmaktadır. Bu listeler arasında "Gri Liste" (Arttırılmış İzleme Altındaki Yargı Bölgeleri) ve "Kara Liste" (Yüksek Riskli Yargı Bölgeleri) yer almaktadır. Bu listelerde yer alan ülkeler daha fazla incelemeyle karşı karşıya kalabilir ve tespit edilen eksiklikleri gidermeye teşvik edilir.
 6. Küresel Ağ:
  • FATF, dünya çapında etkili AML ve CTF önlemlerinin benimsenmesini ve uygulanmasını teşvik etmek için bölgesel organlar, uluslararası kuruluşlar ve tek tek ülkelerle işbirliği yapan küresel bir ağ olarak faaliyet göstermektedir.
 7. Tipolojiler ve Trendler:
  • FATF, kara para aklama ve terörün finansmanı tipolojileri ve eğilimleri üzerine araştırmalar yürütmektedir. Bu araştırma, ortaya çıkan risklerin ve suçlular tarafından kullanılan yöntemlerin belirlenmesine yardımcı olarak üye ülkelerin AML ve CTF önlemlerini buna göre geliştirmelerine olanak tanıyor.
 8. Rehberlik ve En İyi Uygulamalar:
  • Tavsiyelere ek olarak, FATF, ülkelere ve özel sektör kuruluşlarına etkili AML ve CTF önlemlerini uygulama konusunda yardımcı olmak amacıyla rehberlik ve en iyi uygulamaları yayınlamaktadır.
 9. Eğitim ve Kapasite Geliştirme:
  • FATF, üye ve üye olmayan yargı bölgelerine, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve kapasite geliştirme girişimleri sağlar.
 10. Küresel Yönetişimdeki Rol:
  • FATF, uluslararası mali sistemin bütünlüğüne katkıda bulunan standartları belirleyerek ve ülkeler arasında sınıraşan mali suçlarla mücadele konusunda işbirliğini teşvik ederek küresel yönetişimde önemli bir rol oynamaktadır.

FATF'ın çalışmalarının, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik uluslararası düzenleyici ortamın şekillendirilmesinde derin bir etkisi oldu. Mali suçlara karşı küresel mücadelede merkezi bir otorite haline gelmiştir ve tavsiyeleri dünya çapındaki ülkeler tarafından geniş çapta tanınmakta ve benimsenmektedir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku