Olumsuz medya taraması nasıl kontrol edilir?

Olumsuz haber taraması olarak da bilinen olumsuz medya taraması, kuruluşlar tarafından medyadaki olumsuz veya olumsuz bilgileri arayarak bireyler, işletmeler veya kuruluşlarla ilişkili potansiyel riskleri belirlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu genellikle düzenlemelere uymak, itibar risklerini azaltmak ve kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterinizi tanıma (KYC) gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için yapılır. Olumsuz medya taraması gerçekleştirmek için atabileceğiniz genel adımlar şunlardır:

 1. Kapsamı Tanımlayın:
  • Olumsuz ortam tarama sürecinizin kapsamını açıkça tanımlayın. Hangi bireyleri, işletmeleri veya varlıkları taramanız gerektiğini ve kontrol edeceğiniz bilgi kaynaklarını belirleyin.
 2. Veri Kaynaklarını Seçin:
  • Haber makaleleri, bloglar, sosyal medya, düzenleyici bildirimler ve kamuya açık diğer bilgiler gibi ilgili veri kaynaklarını tanımlayın. Olumsuz haberleri bir araya getiren özel olumsuz medya veritabanlarından ve hizmetlerinden yararlanın.
 3. Otomatik Araçları Kullanın:
  • Olumsuz medya taraması için tasarlanmış otomatik araçlardan ve yazılım çözümlerinden yararlanın. Bu araçlar, büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde arayıp analiz ederek süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
 4. Arama Sorguları Oluşturun:
  • Taradığınız varlıklarla ilişkili anahtar kelimelere, adlara ve diğer tanımlayıcılara dayalı olarak arama sorguları geliştirin. Kapsamlı bir kapsam sağlamak için varyasyonları ve takma adları kullanın.
 5. Düzenli Olarak İzleyin:
  • Olumsuz bilgiler zamanla ortaya çıkabileceğinden, düzenli izleme için bir rutin oluşturun. Sürekli izleme, kuruluşların potansiyel risklerden haberdar olmasına yardımcı olur ve değişen düzenlemelere uyum sağlar.
 6. Risk Puanlamasını Uygulayın:
  • Olumsuz medya bulgularının önceliklendirilmesi ve ciddiyetinin değerlendirilmesi için bir risk puanlama sistemi geliştirin. Bu, daha yüksek riskli varlıklara odaklanmaya ve uygun önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
 7. İnceleme ve Doğrulama:
  • Otomatik tarama yoluyla belirlenen bilgilerin doğruluğunun doğrulanması ve onaylanması için insan tarafından yapılan inceleme önemlidir. Yanlış pozitifler kapsamlı incelemelerle en aza indirilmelidir.
 8. Süreci Belgeleyin:
  • Kontrol edilen kaynaklar, kullanılan arama sorguları ve elde edilen sonuçlar da dahil olmak üzere, olumsuz medya tarama sürecinin ayrıntılı kayıtlarını tutun. Dokümantasyon, uyumluluk ve denetim amaçları açısından çok önemlidir.
 9. Uyumluluk Sistemleriyle Entegrasyon:
  • Olumsuz ortam taramasını genel uyumluluk ve risk yönetimi sistemlerinize entegre edin. Bu, tarama sürecinin daha geniş risk yönetimi çabalarıyla uyumlu olmasını sağlar.
 10. Haberdar Olun:
  • Düzenlemelerdeki değişiklikler, sektördeki en iyi uygulamalar ve ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi olun. Olumsuz ortam tarama sürecinizi, gelişen uyumluluk gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde ayarlayın.

Kullanılan belirli adımların ve araçların sektöre, yasal gerekliliklere ve işletmenizin niteliğine bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Olumsuz medya tarama sürecinizin geçerli yasa ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamak için daima hukuk ve uyumluluk uzmanlarına danışın.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku