Adverse medya kontrolleri nedir?

Olumsuz haber kontrolleri veya adverse medya taraması olarak da bilinen adverse medya kontrolleri, bireyler, kuruluşlar veya kuruluşlarla ilgili olumsuz veya olumsuz bilgileri belirlemek için haber makalelerini, yayınları ve diğer medya kaynaklarını sistematik olarak inceleme ve analiz etme sürecini ifade eder. Adverse medya kontrollerinin amacı, özellikle kara para aklamayı önleme (AML), terörle mücadele finansmanı (CTF) ve risk yönetimi çabaları bağlamında potansiyel riskleri değerlendirmektir.

Adverse medya kontrollerinin temel yönleri şunlardır:

 1. Olumsuz Bilgilerin Belirlenmesi:
  • Adverse medya kontrolleri, suç faaliyetlerine karışma, dolandırıcılık, yolsuzluk, düzenleme ihlalleri veya bir kişi veya kuruluş hakkında endişe yaratabilecek diğer davranışlar gibi risk oluşturabilecek bilgileri tanımlamayı amaçlar.
 2. Medya Kaynakları:
  • Adverse medya kontrolleri, haber makaleleri, basın bültenleri, bloglar, sosyal medya, yasal bildirimler ve kamuya açık kayıtlar dahil olmak üzere çok çeşitli medya kaynaklarının izlenmesini içerir. Amaç, çeşitli kanallardan gelen olumsuz bilgileri yakalamak için geniş bir ağ oluşturmaktır.
 3. Otomatik Tarama:
  • Birçok kuruluş, adverse medya kontrollerini verimli bir şekilde yürütmek için otomatik araçlar ve teknolojiler kullanıyor. Otomatik tarama araçları, büyük hacimli medya içeriğini taramak ve ilgili olumsuz bilgileri belirlemek için doğal dil işleme, makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanır.
 4. Uyum Süreçleriyle Entegrasyon:
  • Adverse medya kontrolleri, özellikle finansal hizmetler gibi sıkı düzenleme gerekliliklerine sahip sektörlerde sıklıkla daha geniş uyumluluk süreçlerine entegre edilir. Müşteri durum tespiti (CDD), gelişmiş durum tespiti (EDD) ve sürekli izleme prosedürlerinin parçası olabilirler.
 5. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ve Yaptırım Taraması:
  • Adverse medya kontrolleri genellikle KEP ve yaptırım tarama süreçlerine entegre edilir. KEP olarak tanımlanan kişiler veya yaptırımlara tabi kuruluşlar, medyada risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken olumsuz bilgilere sahip olabilir.
 6. İtibar Riski Değerlendirmesi:
  • Adverse medya kontrolleri itibar riski değerlendirmesinde çok önemli bir rol oynar. Olumsuz haber kapsamı bir kişinin veya kuruluşun itibarına zarar verebilir ve bu riskin değerlendirilmesi, iş ilişkileri hakkında bilinçli kararlar almak için çok önemlidir.
 7. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD):
  • Adverse medya kontrolleri, özellikle yüksek riskli müşteriler veya iş ilişkileri için genellikle EDD süreçlerinin bir parçasıdır. Kapsamlı kontroller kuruluşların bu kuruluşlarla ilişkili potansiyel risklerin tüm kapsamını anlamalarına yardımcı olur.
 8. Sürekli İzleme:
  • Adverse medya kontrolleri tek seferlik bir faaliyet değildir; bunlar devam eden izleme çabalarının bir parçasıdır. Sürekli izleme, kuruluşların müşterilerinin veya karşı tarafların risk profilindeki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmasına ve zamanında risk azaltıcı önlemler almasına olanak tanır.
 9. İnsan Analizi:
  • Otomatik taramaya ek olarak, adverse medyanın incelenmesi ve yorumlanmasında insan analistleri de yer alabilir. İnsan analizi, değerlendirmeye niteliksel bir katman ekler ve bağlama özgü nüansların dikkate alınmasını sağlar.

Adverse medya kontrolleri, sağlam bir risk yönetimi ve uyumluluk çerçevesinin kritik bir bileşenidir. Kuruluşların potansiyel riskleri erken tespit edip ele almalarına yardımcı olarak mali suçların önlenmesine ve işletmenin genel bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunurlar.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku