Aml ve crm arasındaki ilişki nedir?

AML (Kara Para Aklamanın Önlenmesi) ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), özellikle finans sektöründeki ticari faaliyetlerin iki farklı ancak birbiriyle bağlantılı yönüdür.

AML ve CRM arasındaki ilişkiyi inceleyelim:

 1. Müşterinin Belirlenmesi ve Durum Tespiti:
  • AML Perspektifi: AML düzenlemeleri, finansal kurumların müşterilerinin kimliğini doğrulamak ve faaliyetleriyle ilişkili riskleri değerlendirmek için Müşteri Durum Tespiti (CDD) yapmasını gerektirir. Bu, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik daha geniş hedefle uyumludur.
  • CRM Perspektifi: CRM sistemleri aynı zamanda müşterinin tanımlanmasına ve doğru müşteri bilgilerinin korunmasına da odaklanır. İyi entegre edilmiş bir CRM sistemi, AML çabalarını destekleyerek müşteri verilerinin toplanmasını ve organizasyonunu kolaylaştırabilir.
 2. Veri Entegrasyonu:
  • AML Perspektifi: AML uyumluluğu, şüpheli kalıpları veya davranışları tanımlamak için çeşitli sistemlerle entegrasyon gerektirebilecek işlem verilerinin izlenmesini ve analiz edilmesini içerir.
  • CRM Perspektifi: CRM sistemleri, AML sistemleriyle entegre edildiğinde müşteri faaliyetlerine ilişkin daha kapsamlı bir görünüm sağlayabilen değerli müşteri verilerini tutar. Bu entegre yaklaşım, müşteri davranışlarının anlaşılmasına ve anormalliklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 3. Risk Değerlendirmesi:
  • AML Perspektifi: AML düzenlemeleri, her müşteriyle ilişkili riskin değerlendirilmesini gerektirir. Bu, müşterinin ticari faaliyetleri, işlem geçmişi ve işlemlerde yer alan coğrafi konumlar gibi faktörlerin değerlendirilmesini içerir.
  • CRM Perspektifi: CRM sistemleri genellikle müşteri ilişkilerini değerlendirmeye ve bunların işletme açısından değerini belirlemeye yönelik özellikler içerir. Bir müşteriyle ilişkili riskin hem AML hem de CRM perspektiflerinden anlaşılması, daha bütünsel bir risk yönetimi yaklaşımına katkıda bulunabilir.
 4. İzleme ve Raporlama:
  • AML Perspektifi: İşlem izleme, AML uyumluluğunun çok önemli bir yönüdür ve şüpheli faaliyetlerin Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR'lar) aracılığıyla rapor edilmesi gerekir.
  • CRM Perspektifi: CRM sistemleri genellikle müşteri etkileşimlerini ve davranışlarını izlemeye yönelik özellikler içerir. CRM'nin AML sistemleriyle entegre edilmesi, şüpheli müşteri faaliyetlerinin izlenmesi ve raporlanması için daha kusursuz bir süreç sağlar.
 5. Uyumluluk Yönetimi:
  • AML Perspektifi: AML uyum görevlileri, AML politikalarını ve prosedürlerini denetlemekten ve uygulamaktan sorumludur.
  • CRM Perspektifi: CRM sistemleri yalnızca müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik araçlar değildir, aynı zamanda etkileşimleri izleyerek, müşteri iletişimlerini yöneterek ve iş süreçlerinin yasal gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlayarak uyumluluk yönetimine de katkıda bulunabilir.

Özetle, AML ile CRM arasındaki ilişki, müşteri bilgileri, risk değerlendirmesi ve veri yönetimine ortak odaklanmalarında yatmaktadır. AML işlevlerini CRM sistemleriyle entegre etmek, genel uyumluluk çabalarını geliştirebilir ve müşteri ilişkileri ve ilgili risklere ilişkin daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilir. Bu entegrasyon, mali suçların önlenmesine yönelik düzenleyici gerekliliklere bağlı kalarak olumlu müşteri ilişkileri sürdürmeye yönelik ikili hedefleri destekler.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku