Olumsuz medya aramaları nedir?

Olumsuz medya aramaları, bireyler, işletmeler veya kuruluşlarla ilgili olumsuz veya olumsuz haberler, makaleler, raporlar veya sözler için kamuya açık bilgilerin sistematik olarak aranması ve analiz edilmesi sürecini ifade eder. Olumsuz medya araştırmalarının amacı mali suç, itibar, uyumluluk ve diğer faktörlerle ilgili potansiyel riskleri belirlemek ve değerlendirmektir.

Özellikle finans sektöründeki kuruluşlar, risk yönetimi ve uyumluluk çabalarının bir parçası olarak olumsuz medya araştırmalarını kullanıyor. Bu süreç, yasa dışı faaliyetlere, mali dolandırıcılığa, yolsuzluğa veya kuruluş için risk oluşturabilecek diğer davranışlara dahil olduklarını gösterebilecek bilgileri ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.

Olumsuz medya araştırmalarının temel yönleri şunlardır:

  1. Kapsam: Olumsuz medya aramaları genellikle haber makaleleri, bloglar, sosyal medya, düzenleyici bildirimler ve kamuya açık diğer bilgiler dahil olmak üzere çok çeşitli kaynakları kapsar.
  2. Otomasyon: Mevcut çok miktarda veri nedeniyle, süreci kolaylaştırmak için genellikle otomatik araçlar ve yazılım çözümleri kullanılır. Bu araçlar, büyük veri kümelerini incelemek ve potansiyel olarak alakalı bilgileri belirlemek için doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanabilir.
  3. Arama Sorguları: Arama sorguları, taranan varlıklarla ilişkili belirli anahtar kelimeleri, adları ve diğer tanımlayıcıları hedeflemek için geliştirilir. Kapsamlı bir kapsam sağlamak için varyasyonlar ve takma adlar dahil edilebilir.
  4. Risk Puanlaması: Olumsuz medya bulgularına, tanımlanan bilgilerin önceliklendirilmesi ve ciddiyetinin değerlendirilmesi için sıklıkla bir risk puanı atanır. Bu, kuruluşların daha yüksek riskli varlıklara odaklanmasına ve uygun önlemleri almasına yardımcı olur.
  5. Düzenli İzleme: Olumsuz bilgiler zamanla ortaya çıkabileceğinden sürekli izleme çok önemlidir. Düzenli güncellemeler, kuruluşların izledikleri kuruluşlarla ilişkili potansiyel riskler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
  6. İnsan İncelemesi: Otomasyon faydalı olsa da, olumsuz medya bulgularının doğruluğunu doğrulamak ve doğrulamak için insan incelemesi esastır. Bu adım, hatalı pozitif sonuçların en aza indirilmesine yardımcı olur ve tanımlanan bilgilerin güvenilir olmasını sağlar.

Olumsuz medya aramaları, kara para aklamayı önlemenin (AML), müşterinizi tanımanın (KYC) ve diğer mevzuata uygunluk süreçlerinin hayati bir bileşenidir. Kuruluşların müşterileri, müşterileri ve iş ortaklarıyla ilişkili riskleri belirleme ve azaltma yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olarak etkili risk yönetimine ve mevzuat uyumluluğuna katkıda bulunurlar.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku