Pep adı taraması nedir?

PEP, Siyasi Açıdan Nüfuz Sahibi Kişi anlamına gelir ve PEP isim taraması, bireylerin siyasi açıdan nüfuz sahibi bir konuma sahip olup olmadıklarını belirlemek için tarama sürecini ifade eder. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler, hem yurt içinde hem de uluslararası düzeyde önemli kamu görevleriyle görevlendirilen veya görevlendirilen kişilerdir. Yüksek statüleri nedeniyle yolsuzluğa veya mali suçlara karışma riski daha yüksek olabilir.

PEP ad taramalarıyla ilgili önemli noktalar şunlardır:

 1. PEP'in tanımı:
  • KEP'ler, hükümet yetkilileri, devlet başkanları, üst düzey askeri yetkililer ve siyasi parti liderleri gibi önde gelen kamu görevlerinde bulunan kişileri içerir. Ayrıca yakın arkadaşlarına ve aile üyelerine de uzanabilirler.
 2. PEP İsim Taramalarının Amacı:
  • Bir müşterinin veya bireyin Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi olup olmadığını belirlemek için PEP isim taramaları yapılır. Bu, özellikle finans sektöründe, KEP'leri içeren potansiyel finansal işlemlerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için gereken özenin gösterilmesi sürecinin bir parçasıdır.
 3. Riskin Azaltılması:
  • Finansal kurumlar ve işletmeler, risk azaltma önlemi olarak KEP isim taramaları yapmaktadır. Amaç, siyasi nüfuzları nedeniyle yolsuzluğa, rüşvete veya diğer mali suçlara karışma riski daha yüksek olabilecek kişileri belirlemektir.
 4. Otomatik Tarama:
  • PEP adı taramaları genellikle tarama araçları veya yazılım kullanılarak otomatikleştirilir. Bu araçlar, potansiyel eşleşmeleri belirlemek için müşteri veritabanlarını bilinen PEP listeleriyle karşılaştırır.
 5. AML Programlarıyla Entegrasyon:
  • PEP ad taramaları genellikle daha geniş Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programlarına entegre edilir. AML programları kara para aklamayı tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlamaktadır ve KEP'lerin taranması bu çabanın bir bileşenidir.
 6. Küresel Standartlar ve Düzenlemeler:
  • Çeşitli ülkeler ve düzenleyici kurumlar, PEP taramasına ilişkin standartlar ve düzenlemeler oluşturmuştur. Finansal kurumların bu düzenlemelere ve uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlamak için sıklıkla KEP adı taramaları yapması gerekmektedir.
 7. Sürekli İzleme:
  • PEP taraması tek seferlik bir süreç değildir. Finansal kurumların, müşterinin KEP durumunda zaman içinde meydana gelebilecek değişiklikleri tespit etmek için sürekli izleme yapması beklenmektedir.
 8. Yanlış Pozitif Çözüm:
  • PEP tarama araçları, bir eşleşmenin tespit edildiği ancak daha fazla araştırma sonrasında gerçek bir eşleşme olmadığının belirlendiği durumlarda hatalı pozitif sonuçlar üretebilir. Gereksiz kesintileri önlemek için hatalı pozitifleri çözmeye yönelik protokoller oluşturulmuştur.
 9. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD):
  • Bir müşterinin PEP olarak tanımlanması, gelişmiş durum tespiti önlemlerini tetikleyebilir. Finansal kuruluşlar, uyumluluğu sağlamak ve riskleri etkili bir şekilde yönetmek için KEP'leri içeren işlemler ve iş ilişkileri hakkında daha kapsamlı incelemeler yapabilir.
 10. Mevzuata Uygunluk:
  • KEP tarama gerekliliklerine uyum, finansal kuruluşların kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymaları ve mali suçları önleme konusundaki kararlılıklarını göstermeleri açısından önemlidir.

KEP isim taramaları, finansal sistemlerin bütünlüğünü korumaya ve siyasi nüfuz sahibi konumdaki bireyleri içeren yasa dışı mali faaliyetleri önlemeye yönelik daha geniş çabaların önemli bir unsurudur.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku