İç işlerinde aranan kişiler nedir?

"İçişleri Aranan Kişiler" terimi tipik olarak bir kolluk kuvvetinin içişleri bölümü tarafından aranan veya aranan kişileri ifade eder. İçişleri bölümü, bir polis veya kolluk kuvveti bünyesinde, kendi memurları veya personeli tarafından yapılan suiistimal veya görevi kötüye kullanma iddialarını araştıran uzmanlaşmış bir birimdir.

İşte terimle ilgili önemli noktalar:

 1. İçişleri Bölümü:
  • İç işleri, görevi kötüye kullanma, bakanlık politikalarının ihlali, yolsuzluk veya polis teşkilatı mensuplarının dahil olduğu diğer uygunsuz davranışlara ilişkin şikayetleri veya iddiaları araştırmaktan sorumludur.
 2. Aranan Kişiler:
  • İç işleri soruşturma yürüttüğünde ve bir polis teşkilatı mensubunun görevi kötüye kullandığına dair kanıt bulduğunda, tutuklama emri çıkartabilir veya olaya karışan memurun tutuklanmasını talep edebilir. Bu kişiler içişleri açısından "aranan kişi" haline geliyor.
 3. Suçlamalar ve Soruşturmalar:
  • İçişleri soruşturmalarının suçlamaları veya nedenleri değişiklik gösterebilir ve aşırı güç kullanımı, yolsuzluk, rüşvet, taciz, ayrımcılık veya diğer suiistimal biçimlerini içerebilir.
 4. Gizlilik:
  • İçişleri soruşturmaları, sürecin bütünlüğünü korumak ve ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sıklıkla gizlilik içinde yürütülür. Soruşturmanın ayrıntıları, sonuçlanıncaya kadar kamuya açıklanamaz.
 5. Disiplin Cezaları:
  • Bir içişleri soruşturmasında görevi kötüye kullanmanın ortaya çıkması durumunda, memur kınama ve uzaklaştırmalardan işten çıkarmaya kadar çeşitli disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Bazı durumlarda suç duyurusunda bulunulabilir.
 6. Kanun Yaptırımlarının Şeffaflığı:
  • İçişleri birimleri kolluk kuvvetleri bünyesinde şeffaflığın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Görevi kötüye kullanma iddialarını soruşturarak kamunun güvenine ve hesap verebilirliğine katkıda bulunurlar.

İç işlerle ilgili terminoloji ve prosedürlerin farklı kolluk kuvvetleri ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, aranan belirli kişiler veya devam eden içişleri soruşturmaları hakkındaki bilgiler, soruşturma tamamlanana ve herhangi bir yasal süreç başlatılana kadar genellikle kamuya açıklanmaz.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku