Adverse Medyayı yaptırımlar için nasıl kullanabiliriz?

Adverse medya, yaptırımlara uyum bağlamında değerli bir kaynak olabilir. Adverse medya analizini yaptırım tarama süreçlerine dahil ederek kuruluşlar, yaptırımlara tabi bireyler, kuruluşlar veya faaliyetlerle ilişkili potansiyel riskleri belirleme yeteneklerini geliştirebilirler. Yaptırımlara uyum için adverse medyanın nasıl kullanılabileceğine dair bir kılavuz:

 1. Hedefleri Tanımlayın:
  • Yaptırımlara uyum için adverse medyanın kullanılmasına ilişkin hedefleri açıkça tanımlayın. Bu, yaptırım uygulanan ülkeler, kuruluşlar veya faaliyetlerle potansiyel bağlantısı olan kişi veya kuruluşların belirlenmesini içerebilir.
 2. İlgili Veri Kaynaklarını Belirleyin:
  • Yaptırımlara uyumla ilgili adverse medya içeriğinin kaynaklarını belirlemek. Buna haber ajansları, yasal veritabanları, düzenleyici duyurular ve diğer kamu kayıtları dahildir.
 3. Adverse medyayı Tarama Süreçlerine Dahil Edin:
  • Adverse medya analizini yaptırım tarama süreçlerinize entegre edin. Bu, büyük hacimli adverse medya içeriğini verimli bir şekilde analiz etmek için doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerden yararlanmayı içerebilir.
 4. Risk Puanlama Sistemini Geliştirin:
  • Yaptırımlara uyum konusunda özel bir risk puanlama sistemi geliştirin. Yaptırımlarla ilgili risklerle ilgisine göre farklı türdeki adverse medya bulgularına ağırlık verin.
 5. Yaptırım Taramasını Otomatikleştirin:
  • Adverse medya analizini tarama araçlarınıza dahil ederek yaptırım tarama sürecini otomatikleştirin. Bu, potansiyel eşleşmelerin verimli bir şekilde belirlenmesine ve yanlış pozitif riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
 6. Sürekli İzleme:
  • Yaptırımlara tabi kuruluşlar veya bireylerle ilgili adverse medya içeriğinin sürekli izlenmesinin uygulanması. İlgili haber ve bilgilerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler için uyarılar ayarlayın.
 7. Gelişmiş Durum Tespiti:
  • Yüksek riskli bölge veya sektörlerdeki kuruluşlar veya kişilerle iş yaparken, adverse medya bulgularını gelişmiş durum tespiti (EDD) için bir temel olarak kullanın. Bu, potansiyel riskleri azaltmak için daha kapsamlı bir araştırma yapılmasını içerir.
 8. AML ve KYC Süreçleriyle Entegrasyon:
  • Adverse medya analizini Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edin. Bu, uyumluluğa kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım sağlar.
 9. Veri Gizliliği ve Uyumluluk:
  • Adverse medya bilgilerini toplarken ve işlerken veri koruma düzenlemelerine ve uluslararası gizlilik standartlarına uyun. Uygulamalarınızın yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olun.
 10. Çalışan Eğitimi:
  • Uyum uzmanları ve analistler de dahil olmak üzere ilgili personeli, yaptırımlara uyum bağlamında adverse medya bulgularını yorumlama konusunda eğitin. Organizasyon içinde bir farkındalık ve çalışkanlık kültürünü teşvik edin.
 11. Periyodik İnceleme ve İyileştirme:
  • Yaptırım taramasında adverse medya analizinin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirin.
  • Risk puanlama sistemini iyileştirin, prosedürleri güncelleyin ve önceki tarama döngülerinden öğrenilen dersleri dahil edin.

Yaptırımlara uyum için olumsuz ortamlardan yararlanan kuruluşlar, risk azaltma stratejilerini güçlendirebilir ve süreçlerini düzenleyici gerekliliklerle uyumlu hale getirebilir. Bu proaktif yaklaşım, potansiyel risklerin erken tespit edilmesine yardımcı olarak daha sağlam ve etkili bir yaptırımlara uyum programı sağlar.

Adverse medya ile yaptırım listesi arasında bir bağlantı var mı?

Evet, Kara Para Aklamayı Önleme (AML), Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) ve yaptırımlara uyum bağlamında adverse medya ile yaptırım listeleri arasında bir bağlantı vardır. Hem adverse medya hem de yaptırım listeleri, mali kurumlar ve düzenleyici kurumlar tarafından mali suçlara, kara para aklamaya veya yaptırımlı işlemlere karışan bireyler, kuruluşlar veya faaliyetlerle ilişkili riskleri belirlemek ve yönetmek için kullanılan değerli araçlardır.

Adverse Medya ve Yaptırım Listeleri Arasındaki Bağlantı:

 1. Risk Tanımlaması:
  • Adverse medya: Potansiyel riskleri tanımlamak için olumsuz haberlerin, makalelerin, yasal başvuruların ve kamuya açık diğer bilgilerin sistematik olarak incelenmesini içerir.
  • Yaptırım Listeleri: Yasadışı faaliyetlere, terörizme veya uluslararası yasaları ihlal etmelerine bağlı olarak ekonomik ve ticari yaptırımlara tabi olan kişi, kuruluş ve ülkelerin listelerinden oluşur.
 2. Veri Entegrasyonu:
  • Adverse medya: Adverse medya içeriğini analiz etmek, statik yaptırım listelerinde mevcut olanın ötesinde ek bağlam ve gerçek zamanlı bilgi sağlar.
  • Yaptırım Listeleri: Yaptırım uygulanan kişi, kuruluş ve ülkelerin adlarını ve tanımlayıcılarını içerir.
 3. Gelişmiş Durum Tespiti (GDT):
  • Adverse medya: Genellikle müşteriler veya işlemlerle ilgili itibar, faaliyetler ve potansiyel riskler hakkında ek bilgiler sağlayarak gelişmiş durum tespiti için kullanılır.
  • Yaptırım Listeleri: Durum tespit sürecinin kritik bir bileşeni olarak hizmet vererek, yaptırıma tabi kuruluşlarla ilgili işlemlerin belirlenmesine ve önlenmesine yardımcı olur.
 4. Bütünsel Risk Değerlendirmesi:
  • Adverse medya: Potansiyel risklere ilişkin dinamik ve gerçek zamanlı bir bakış açısı sunarak daha kapsamlı bir risk değerlendirmesine katkıda bulunur.
  • Yaptırım Listeleri: Yasa dışı veya yasaklı faaliyetlerle bağlantısı olduğu bilinen kuruluş veya kişilerin belirlenmesi için statik ancak önemli bir bilgi kaynağı sağlar.
 5. Tarama Süreçlerine Entegrasyon:
  • Adverse medya: Geleneksel veritabanları tarafından yakalanamayan olumsuz bilgileri tanımlamak için tarama süreçlerine entegre edilmiştir.
  • Yaptırım Listeleri: Bilinen yaptırım uygulanan kuruluşlara karşı eşleşmeleri kontrol etmek için doğrudan tarama sistemlerine dahil edilir.
 6. Sürekli İzleme:
  • Adverse medya: İlgili risklerle ilgili güncellemeler için haberlerin ve bilgilerin sürekli izlenmesini içerir.
  • Yaptırım Listeleri: Düzenleyici kurumlar tarafından yayınlanan listelerdeki değişiklik, ekleme veya çıkarma işlemlerinin sürekli olarak izlenmesini gerektirir.
 7. Yanlış Pozitif Azaltma:
  • Adverse medya: Ek bağlam sağlayarak ve daha incelikli bir risk değerlendirmesini destekleyerek yaptırım taramasındaki hatalı pozitif sonuçların azaltılmasına yardımcı olur.
  • Yaptırım Listeleri: İsim benzerlikleri nedeniyle hatalı pozitif sonuçlara yol açabilir ve adverse medya analizleri, risk değerlendirmesinin doğrulanmasına veya iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 8. Mevzuata Uygunluk:
  • Adverse medya: Müşteri durum tespiti ve sürekli izleme için düzenleyici gereklilikleri karşılama konusunda kuruluşlara destek olur.
  • Yaptırım Listeleri: Yaptırımlara uyum ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla ticari işlemlerden kaçınmayla ilgili düzenleyici talimatları doğrudan ele alır.

Özetle, yaptırım listeleri yaptırıma tabi kuruluşların belirlenmesi için temel bir kaynak sunarken, adverse medya analizi, risk değerlendirmesini geliştiren ve kuruluşların sürekli değişen mali suç ve yaptırımlar ortamında tetikte kalmasına yardımcı olan dinamik, gerçek zamanlı bir perspektif sağlayarak bu bilgileri tamamlar. Her iki aracın da kapsamlı durum tespiti süreçlerine entegre edilmesi, risk yönetimi çabalarının etkinliğini güçlendirir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku