Kara para aklamayı önleme kontrol listesi nedir?

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrol listesi, kuruluşların AML düzenlemelerine uyumu sağlamak ve kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için etkili önlemler uygulamak için kullandıkları kapsamlı bir araçtır. Kontrol listesi genellikle kuruluşların bir AML programı oluşturmak ve sürdürmek için atması gereken temel bileşenleri ve adımları özetlemektedir. Belirli gereklilikler yargı yetkisine ve sektöre göre değişiklik gösterse de aşağıda genel bir AML kontrol listesi verilmiştir:

 1. Risk Değerlendirmesi:
  • Ticari faaliyetleriniz, müşterileriniz ve coğrafi konumlarınızla ilişkili kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini belirlemek ve anlamak için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapın.
 2. AML Politikası ve Prosedürleri:
  • İşletmenizle ilgili tüm yönleri kapsayan yazılı AML politikalarını ve prosedürlerini geliştirin ve uygulayın. Bu politikalar müşteri durum tespitini, raporlamayı, kayıt tutmayı ve iç kontrolleri ele almalıdır.
 3. Müşteri Durum Tespiti (CDD):
  • Müşteri kimliklerinin doğrulanması, risk profilinin çıkarılması ve sürekli izleme de dahil olmak üzere müşteri durum tespiti yapılmasına yönelik prosedürler oluşturun. Yararlı mülkiyet bilgilerini tanımlayın ve doğrulayın.
 4. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD):
  • Yüksek riskli müşteriler, iş ilişkileri ve işlemler için gelişmiş durum tespiti prosedürlerini uygulayın. Bu, ek inceleme ve izlemeyi gerektirebilir.
 5. İşlem İzleme:
  • Olağandışı veya şüpheli etkinlikleri belirlemek amacıyla işlemleri izlemeye yönelik sistemler ve prosedürler oluşturun. Uygun olduğu yerde otomatik işlem izleme araçlarını uygulayın.
 6. Kayıt Tutma:
  • Müşteri bilgileri, işlemler ve durum tespiti belgeleri dahil olmak üzere doğru ve güncel kayıtların tutulmasına yönelik protokoller oluşturun. Kayıtları gerekli düzenleme süresi boyunca saklayın.
 7. Şüpheli Faaliyetlerin Bildirilmesi:
  • Şüpheli işlem veya faaliyetlerin ilgili makamlara bildirilmesine yönelik prosedürler geliştirin. Çalışanların şüpheli davranışları tanıma ve bildirme konusunda eğitildiğinden emin olun.
 8. Eğitim ve Farkındalık:
  • Kuruluşun her seviyesindeki çalışanlara sürekli AML eğitimi sağlayın. Personelin AML politikaları, prosedürleri ve uyumluluğun öneminin farkında olduğundan emin olun.
 9. İç Kontroller:
  • AML politikalarını izlemek ve uygulamak için dahili kontroller uygulayın. Bu, düzenli denetimleri, değerlendirmeleri ve bir uyum görevlisinin atanmasını içerebilir.
 10. Bağımsız Denetim:
  • Etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için AML programınızın düzenli bağımsız denetimlerini gerçekleştirin. Denetim politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri kapsamalıdır.
 11. Mevzuata Uygunluk:
  • AML düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olun ve programınızın en son yasal gerekliliklere uyacak şekilde sürekli güncellendiğinden emin olun. Mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak için kontrol listenizi periyodik olarak gözden geçirin.
 12. Uluslararası Yaptırımlara Uyum:
  • Müşterileri ilgili veritabanlarına göre tarayarak uluslararası yaptırım listeleri ve düzenlemelere uyumu sağlamak için süreçler geliştirmek.
 13. İhbar Koruması:
  • Kuruluş içindeki kara para aklama veya diğer etik olmayan faaliyetlerle ilgili endişeleri bildiren ihbarcıları koruyacak mekanizmalar oluşturun.
 14. Kriz Yönetimi ve Müdahale Planı:
  • AML ile ilgili olayların etkilerini ele almak ve azaltmak için bir kriz yönetimi ve müdahale planı geliştirin. Buna iletişim stratejileri ve ilgili makamlarla koordinasyon da dahildir.
 15. Düzenli Eğitim ve Güncellemeler:
  • Çalışanların AML düzenlemelerindeki güncellemeler, iç prosedürlerdeki değişiklikler ve kara para aklama ve terörün finansmanında ortaya çıkan trendler konusunda düzenli olarak eğitildiğinden emin olun.

Bu kontrol listesinin genel bir kılavuz olduğunu ve kuruluşların AML programlarını kendi yetki alanları ve ticari faaliyetleri için geçerli olan belirli düzenleyici gereklilikleri ve endüstri standartlarını karşılayacak şekilde uyarlamaları gerektiğini unutmamak önemlidir. Düzenleme ortamındaki değişikliklere ve gelişen risklere uyum sağlamak için kontrol listesini düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. AML programınızın sağlam ve etkili olmasını sağlamak için hukuk ve uyumluluk uzmanlarına danışın.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku