Adverse medya taraması nedir?

Adverse medya taraması, mali suçlar, kara para aklama veya diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili potansiyel riskleri belirlemek amacıyla bireyler, kuruluşlar veya işlemler hakkındaki olumsuz haberlerin, makalelerin, yasal başvuruların ve diğer kamuya açık bilgilerin sistematik olarak incelenmesini ve analiz edilmesini içerir. Adverse medya içeriğinin dinamik ve gerçek zamanlı yapısı nedeniyle belirli rapor örnekleri veremesem de, bu tür raporlara dahil edilebilecek bilgi türlerinin ana hatlarını çizebilirim.

Adverse medya Tarama Raporunun Örnek Bileşenleri:

 1. Konu Tanımlaması:
  • Ad ve Takma Adlar: Bilinen takma adlar da dahil olmak üzere, taranan bireyi, kuruluşu veya işlemi açıkça tanımlayın.
 2. Veri Kaynakları:
  • Haber Kaynakları: Saygın kaynaklardan gelen ilgili olumsuz haber makalelerini özetleyin.
  • Yasal Başvurular: Konuyla ilgili tüm yasal işlemleri, davaları veya düzenleyici işlemleri vurgulayın.
  • Sosyal Medya: Şüpheli faaliyetlere katılımı gösterebilecek sosyal medya platformlarından alınan bilgileri ekleyin.
 3. İçerik Analizi:
  • Bağlamsal Analiz: Adverse medya içeriğinin sunulduğu bağlama ilişkin kısa bir genel bakış sağlayın. Negatif bilgiyi çevreleyen koşulları ve olayları anlayın.
  • Duyarlılık Analizi: Haber veya makalelerin duyarlılığını değerlendirin. Ses tonunun genel olarak olumsuz mu olduğunu yoksa belirli endişelerin mi olduğunu belirleyin.
 4. Temel Bulgular:
  • İlgili Anahtar Kelimeler: Potansiyel riskleri veya suç faaliyetleriyle bağlantıları gösteren anahtar kelimeleri veya cümleleri vurgulayın.
  • İlgili Kuruluşlar: Adverse medya içeriğinde adı geçen, endişe verici olabilecek diğer kişi veya kuruluşları tanımlayın.
 5. Risk Puanlaması:
  • Ciddiyet Değerlendirmesi: Adverse medya bulgularının ciddiyetine dayalı olarak bir risk puanı atayın. Bu sayısal bir puan veya kategorik bir sıralama olabilir.
  • Kategorileştirme: Yanıtların önceliklendirilmesine yardımcı olmak için risk düzeyini düşük, orta veya yüksek gibi kategorilere ayırın.
 6. Öneriler:
  • Daha Fazla Soruşturma: Gerekiyorsa, adverse medya taramasında vurgulanan belirli hususlara ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını önerin.
  • Gelişmiş Durum Tespiti (GDT): Daha yüksek riskli konular için gelişmiş durum tespiti ihtiyacını önerin.
 7. AML Sistemleriyle Entegrasyon:
  • Sistem Uyumluluğu: Adverse medya tarama sürecinin kuruluşun Kara Para Aklamayı Önleme (AML) sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edildiğini doğrulayın.
  • Otomasyon: Sürekli izleme ve gerçek zamanlı güncellemeler için tüm otomatik süreçlerin ayrıntılarını belirtin.
 8. Raporlama Formatı:
  • Görsel Yardımcılar: Verileri daha erişilebilir bir formatta sunmak için çizelgeler veya grafikler gibi görsel yardımcıları dahil etmeyi düşünün.
  • Yönetici Özeti: Karar vericilerin hızlı bir şekilde anlayabileceği kısa bir yönetici özeti sağlayın.

Örnek Senaryolar:

 1. Bireysel Adverse medya Taraması:
  • Konu: John Doe
  • Veri Kaynakları: Başlıca haber kaynakları, yasal veritabanları ve sosyal medya.
  • Bulgular: John Doe'yu bir mali dolandırıcılık soruşturmasıyla ilişkilendiren olumsuz bir haber makalesi. Yasal başvurular bekleyen suçlamaları gösteriyor.
 2. Adverse medya Taraması:
  • Konu: XYZ Şirketi
  • Veri Kaynakları: Haber makaleleri, düzenleyici duyurular ve sosyal medya platformları.
  • Bulgular: XYZ Corporation'ın kara para aklama faaliyetleri iddialarına ilişkin bir haberinde adı geçmektedir. Düzenleyici dosyalar devam eden soruşturmaları ortaya koyuyor.

Bu örnekler, adverse medya tarama raporlarında yer alan bileşenlere ve hususlara ilişkin geniş bir genel bakış sunmaktadır. Gerçek raporlar, kuruluşun risk yönetimi hedefleriyle ilgili spesifik konu, bağlam ve risk faktörlerine göre özelleştirilecektir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku