AML için CRM entegrasyonu nasıl yapılır?

Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) işlevinin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemine entegre edilmesi, işletmelerin yasal gerekliliklere uyum sağlaması ve kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili mali riskleri azaltması açısından kritik bir adımdır. AML için CRM entegrasyonu sürecinde size yol gösterecek genel adımlar aşağıda verilmiştir:

 1. AML Gereksinimlerini Anlayın:
  • Sektörünüz ve coğrafi konumunuzla ilgili AML düzenlemelerini ve uyumluluk gerekliliklerini net bir şekilde anlayın. Düzenlemeler değişiklik gösterebilir ve en son kurallara uymanız önemlidir.
 2. AML Hizmet Sağlayıcısını seçin:
  • İşletmeniz için gerekli özellikleri ve hizmetleri sunan saygın bir AML hizmet sağlayıcısı veya çözümü seçin. Yaygın AML servis sağlayıcılarından bazıları ComplyAdvantage, LexisNexis ve Dow Jones'tur.
 3. API Entegrasyonu:
  • Seçilen AML çözümünün entegrasyon için bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. API'ler, CRM sisteminiz ile AML hizmeti arasında kesintisiz iletişime olanak tanır.
 4. Önemli Veri Noktalarını Belirleyin:
  • AML taraması için gereken temel müşteri veri noktalarını belirleyin. Bu, müşteri adlarını, adreslerini, kimlik numaralarını ve diğer ilgili bilgileri içerebilir.
 5. Veri Eşleme ve Dönüşümü:
  • CRM sisteminizdeki veri alanlarını, AML hizmetinin gerektirdiği ilgili alanlarla eşleştirin. Verilerin uyumluluk için doğru şekilde dönüştürüldüğünden ve biçimlendirildiğinden emin olun.
 6. Gerçek Zamanlı veya Toplu İşleme:
  • AML kontrollerinin gerçek zamanlı mı yoksa toplu işlem yoluyla mı gerçekleştirileceğine karar verin. Gerçek zamanlı kontroller anında sonuç sağlarken toplu işleme, periyodik incelemeler için uygun olabilir.
 7. AML Taramasını Otomatikleştirin:
  • Yeni müşterilerin yanı sıra mevcut müşteriler için de periyodik olarak AML taramalarını tetiklemek amacıyla CRM sisteminizde otomatik süreçler uygulayın. Bu, sürekli uyumluluk sağlar.
 8. Risk Puanlaması ve Uyarılar:
  • Her müşteriyle ilişkili risk düzeyini değerlendirmek için risk puanlama mekanizmalarını entegre edin. Yüksek riskli kişiler veya işlemler tespit edildiğinde ilgili personeli bilgilendirecek uyarı mekanizmaları oluşturun.
 9. Dokümantasyon ve Denetim Yolları:
  • AML süreçlerinin ve tarama sonuçlarının ayrıntılı dokümantasyonunu sürdürün. AML uyumluluğuyla ilgili değişiklikleri ve faaliyetleri izlemek için denetim izleri uygulayın.
 10. Kullanıcı Eğitimi:
  • Kullanıcıları, özellikle de müşteri katılımı ve yönetimiyle ilgilenenleri, AML entegrasyon özellikleri ve süreçleri konusunda eğitin. AML uyarılarını nasıl yorumlayacaklarını ve yanıtlayacaklarını anladıklarından emin olun.
 11. Test:
  • Canlı bir ortamda devreye almadan önce sorunları belirlemek ve çözmek için entegre sistemi kapsamlı bir şekilde test edin. AML entegrasyonunun etkinliğini sağlamak için testlerin çeşitli senaryoları kapsaması gerekir.
 12. Mevzuat Değişikliklerini İzleyin:
  • AML düzenlemelerindeki değişikliklerden haberdar olun ve entegrasyonunuzu buna göre güncelleyin. Gelişen uyumluluk gereksinimlerine uyum sağlamak için AML süreçlerinizi düzenli olarak gözden geçirin ve geliştirin.

AML entegrasyonunuzun geçerli tüm düzenlemeleri ve standartları karşıladığından emin olmak için daima hukuk ve uyumluluk uzmanlarına danışın.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku