Olumsuz medya tarama raporlarına bazı örnekler

Bu raporlar genellikle gizli olduğundan ve içerik hassas olabileceğinden veya taramaları yürüten kuruluşların mülkiyetinde olabileceğinden, olumsuz medya tarama raporlarına ilişkin spesifik örnekler sunmak. Bununla birlikte, olumsuz medya tarama raporu için bu tür raporlarda tipik olarak yer alan temel bileşenleri gösteren genel bir şablonun ana hatlarını şöyle çizebiliriz:

Olumsuz Medya Tarama Raporu Şablonu:

 1. Konu Bilgileri:
  • Konu Adı: [Birey/Kuruluş Adı]
  • Takma adlar: [Varsa]
  • Doğum/Kuruluş Tarihi: [Şahıslar/kurumlar için]
  • Kimlik Numaraları: [ör. SSN, EIN]
 2. Veri Kaynakları:
  • Haber Kaynakları: [Gösterilen başlıca haber kaynaklarının listesi]
  • Yasal Veritabanları: [Varsa]
  • Sosyal Medya Platformları: [Varsa]
  • Mevzuat Duyuruları: [Varsa]
 3. İçerik Analizi:
  • Bağlamsal Analiz: [Olumsuz medya içeriğinin bağlamına kısa bir bakış]
  • Duyarlılık Analizi: [Genel duyarlılığın değerlendirilmesi — olumlu, olumsuz, tarafsız]
 4. Temel Bulgular:
  • İlgili Anahtar Kelimeler: [Potansiyel riskleri belirten anahtar kelimeler]
  • İlgili Kuruluşlar: [Olumsuz medya içeriğinde adı geçen diğer bireylerin/kurumların adları]
 5. Risk Puanlaması:
  • Önem Değerlendirmesi: [Sayısal puan veya kategorik sıralama]
  • Kategorileştirme: [ör. Düşük, Orta, Yüksek]
 6. Öneriler:
  • Daha Fazla Araştırma: [Daha fazla araştırmayı gerektiren spesifik hususlar]
  • Gelişmiş Durum Tespiti (GDT): [Yüksek riskli konular için GDT Önerisi]
 7. AML Sistemleriyle Entegrasyon:
  • Sistem Uyumluluğu: [Kusursuz entegrasyonun onayı]
  • Otomasyon: [Sürekli izleme için otomatikleştirilmiş süreçlere ilişkin ayrıntılar]
 8. Raporlama Formatı:
  • Görsel Yardımcılar: [Verileri sunan çizelgeler, grafikler veya tablolar]
  • Yönetici Özeti: [Hızlı anlama için kısa özet]

Örnek Senaryo:

Bireysel Olumsuz Medya Taraması:

 • Konu: John Doe
 • Veri Kaynakları: Başlıca haber kaynakları, yasal veritabanları ve sosyal medya.
 • Bulgular: John Doe'yu bir mali dolandırıcılık soruşturmasıyla ilişkilendiren olumsuz bir haber makalesi. Yasal başvurular bekleyen suçlamaları gösteriyor.
 • Risk Puanlaması: "Yüksek" olarak kategorize edilen 10 üzerinden 8 ciddiyet puanı.
 • Öneriler: Mali dolandırıcılık iddialarına ilişkin daha fazla araştırma yapılması ve ayrıntılı durum tespiti yapılmasının değerlendirilmesi.

Bu şablon, olumsuz medya tarama raporunun temel unsurlarının sunulmasına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Gerçek raporlar, kuruluşun risk yönetimi hedefleriyle ilgili spesifik konu, bağlam ve risk faktörlerine göre özelleştirilecektir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku