Siyasi nüfuz sahibi kişi PEP nedir?

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), önde gelen bir kamu işlevi veya rolü ile görevlendirilen veya görevlendirilen kişidir. PEP'lerin nüfuz konumları ve kamu kaynaklarına erişimleri nedeniyle yolsuzluk ve rüşvete bulaşma riskinin daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir. "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" terimi, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) çabaları bağlamında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin temel özellikleri şunlardır:

 1. PEP'in tanımı:
  • PEP'ler, hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli kamu görevlerinde bulunan veya geçmişte bulunmuş kişileri içerir. Bu, hükümet yetkililerini, devlet başkanlarını, üst düzey askeri yetkilileri, siyasi parti liderlerini ve önemli siyasi nüfuza sahip diğer kişileri kapsayabilir.
 2. PEP Kategorileri:
  • PEP'ler genellikle kamusal rollerinin niteliğine ve önemine göre farklı düzeylerde kategorize edilir. Kategoriler şunları içerebilir:
   • Yabancı PEP'ler: Yabancı ülkelerde önemli kamu görevlerinde bulunan kişiler.
   • Yerli PEP'ler: Kendi ülkelerinde önemli kamu görevlerinde bulunan kişiler.
   • Uluslararası Kuruluş PEP'leri: Uluslararası kuruluşlarla ilişkili kişiler.
 3. Yakın İş Arkadaşları ve Aile Üyeleri:
  • PEP'lerin tanımı sıklıkla yakın iş arkadaşlarını ve aile üyelerini de kapsar; bu kişilerin aynı zamanda bireyin konumundan ve nüfuzundan da faydalanabileceği kabul edilir.
 4. Daha Yüksek Kara Para Aklama ve Yolsuzluk Riski:
  • Kamu fonları ve politikaları üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle, PEP'lerin kara para aklama, yolsuzluk ve diğer mali suçlara karışma riskinin yüksek olduğu düşünülmektedir.
 5. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD):
  • Finansal kurumların ve diğer kuruluşların, PEP'lerle uğraşırken gelişmiş durum tespit tedbirleri uygulamaları gerekmektedir. Bu, fonların kaynağı, işlemlerin niteliği ve PEP'leri içeren iş ilişkileri hakkında daha kapsamlı kontrollerin yapılmasını içerir.
 6. Sürekli İzleme:
  • PEP durumu statik değildir ve bireyler siyasi açıdan nüfuz sahibi pozisyonlara girip çıkabilirler. Müşterinin PEP durumundaki değişiklikleri tespit etmek ve risk değerlendirmelerini buna göre uyarlamak için sürekli izleme çok önemlidir.
 7. Mevzuata Uygunluk:
  • Pek çok yargı bölgesinde, finansal kuruluşların PEP'lere yönelik gelişmiş durum tespitini belirlemesini ve uygulamasını zorunlu kılan düzenlemeler ve yönergeler bulunmaktadır. AML çabaları için bu düzenlemelere uyum şarttır.
 8. Küresel Standartlar ve Öneriler:
  • PEP'lerin sınıflandırılması ve gelişmiş durum tespitinin uygulanması, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenenler de dahil olmak üzere uluslararası standartlar ve tavsiyelerle uyumludur.
 9. Risk Temelli Yaklaşım:
  • PEP'lerin tanımlanması ve tedavisi genellikle AML'ye yönelik risk temelli yaklaşımın bir parçasıdır. Kuruluşlar, kaynakları farklı müşterilerle ilişkili algılanan riske göre tahsis eder ve PEP'ler yüksek riskli müşteriler olarak kabul edilir.
 10. AML Programları ve Politikaları:
  • Finansal kuruluşlar ve diğer kuruluşlar, özellikle Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerle ilgili tanımlama, risk değerlendirmesi ve durum tespiti gerekliliklerini ele alan AML programları ve politikaları geliştirir.

PEP'lerle ilişkili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi, kamu görevinin kişisel kazanç amacıyla kötüye kullanılmasının önlenmesi ve finansal sistemlerin bütünlüğünün korunması açısından hayati öneme sahiptir. Finansal kurumlar, PEP'leri içeren işlemlerle ilişkili riskleri azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır.

PEP Taraması neden önemlidir?

PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) taraması, başta kara para aklama, yolsuzluk ve diğer mali suç riskinin azaltılmasıyla ilgili olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı önemlidir. Finansal kurumlar ve işletmeler, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) çalışmalarının bir parçası olarak PEP taraması gerçekleştirmektedir. PEP taramasının önemli olmasının temel nedenleri şunlardır:

 1. Daha Yüksek Yolsuzluk ve Rüşvet Riski:
  • PEP'lerin önde gelen kamu pozisyonları nedeniyle yolsuzluk, rüşvet ve diğer mali suçlara bulaşma riski yüksektir. PEP taraması, finansal kuruluşların daha yüksek risk profiline sahip müşterileri belirlemesine ve bu müşteriler için gelişmiş durum tespiti uygulamasına olanak tanır.
 2. Mevzuata Uygunluk:
  • Birçok düzenleyici otorite ve uluslararası kuruluş, finansal kuruluşlara AML ve KYC yükümlülüklerinin bir parçası olarak PEP taraması yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Cezalardan ve hukuki sonuçlardan kaçınmak için bu düzenlemelere uymak şarttır.
 3. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD):
  • PEP taraması gelişmiş durum tespit tedbirlerini tetikler. Finansal kurumların, PEP'leri içeren işlemler, fon kaynakları ve iş ilişkileri üzerinde daha kapsamlı kontroller yapması gerekmektedir. Bu, ilgili risklerin daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olur.
 4. Kamu Görevinin Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi:
  • PEP taraması, kamu görevinin kişisel kazanç amacıyla kötüye kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Finansal kurumlar, siyasi etkiye sahip kişileri belirleyerek fonların yasa dışı amaçlarla kullanılma riskini değerlendirebilir ve yönetebilir.
 5. Riskin Azaltılması:
  • PEP'lerin belirlenmesi ve taranması bir risk azaltma önlemidir. Finansal kurumlar, PEP'lerle ilgili algılanan riske dayalı olarak kaynakları tahsis edebilir, bu da hedefli izleme ve durum tespiti çabalarına olanak tanır.
 6. Olağandışı Faaliyetin Tespiti:
  • PEP taraması, önde gelen kamu pozisyonlarındaki bireylerle ilişkili olağandışı veya yüksek riskli faaliyetlerin tespit edilmesine yardımcı olur. Buna potansiyel kara para aklama veya diğer mali suçları gösterebilecek izleme işlemleri de dahildir.
 7. Küresel Standartlar ve En İyi Uygulamalar:
  • PEP taraması, küresel AML standartları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi kuruluşlar tarafından önerilen en iyi uygulamalarla uyumludur. Bu standartlara bağlı kalmak, AML programlarının etkililiğinin sağlanmasına yardımcı olur.
 8. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik:
  • Finansal kurumlar, PEP taraması yaparak finansal işlemlerde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin desteklenmesine katkıda bulunur. Bu, finansal sistemin bütünlüğünü korumak için gereklidir.
 9. Müşteri Risk Değerlendirmesi:
  • PEP taraması kapsamlı bir müşteri risk değerlendirmesine katkıda bulunur. Finansal kuruluşların belirli müşterilerle ilişkili potansiyel riskleri değerlendirmesine ve durum tespiti çalışmalarını buna göre uyarlamasına olanak tanır.
 10. Mali Suçların Önlenmesi:
  • PEP taraması mali suçları önlemeye yönelik proaktif bir önlemdir. Finansal kuruluşlar, siyasi açıdan nüfuz sahibi pozisyonlardaki bireylerle ilişkili riskleri tespit ederek ve yöneterek, kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadeleye yönelik genel çabalara katkıda bulunur.

Özetle, PEP taraması AML ve KYC programlarının kritik bir bileşenidir. Finansal kurumların, önde gelen kamu pozisyonlarında bulunan müşterilerle ilişkili riskleri değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olarak mevzuat uyumuna ve mali suçların önlenmesine katkıda bulunur.

PEP kimdir?

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), önde gelen bir kamu işlevi veya rolü ile görevlendirilen veya görevlendirilen kişidir. PEP'lerin nüfuz konumları ve kamu kaynaklarına erişimleri nedeniyle yolsuzluk, rüşvet ve diğer mali suçlara karışma riskinin daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir. PEP örnekleri arasında hem yurt içinde hem de uluslararası alanda önemli kamu pozisyonlarında bulunan veya bulunmuş olan kişiler yer almaktadır. İşte bazı PEP örnekleri:

 1. Devlet veya Hükümet Başkanı:
  • Bir ülkedeki en yüksek yönetici pozisyonlarına sahip olan başkanlar, başbakanlar ve diğer üst düzey liderler.
 2. Devlet Yetkilileri:
  • Bakanlar, sekreterler ve bakanlık veya bakanlıklardaki diğer üst düzey yetkililer.
 3. Yasa Koyucular:
  • Yasaların yapılmasında veya kabul edilmesinde rol oynayan parlamento üyeleri, senatörler veya diğer yasama görevlileri.
 4. Adli Memurlar:
  • Yargı sistemi içinde önemli görevlerde bulunan hakimler ve yargıçlar.
 5. Askeri Liderler:
  • Etkili pozisyonlarda bulunan yüksek rütbeli subaylar, generaller ve diğer askeri liderler.
 6. Siyasi Parti Liderleri:
  • Siyasi partilerin başkanları veya siyasi kuruluşların liderliğinde önemli rol oynayan kişiler.
 7. Belediye Başkanları ve Yerel Yönetim Yetkilileri:
  • Yerel yönetimlerin liderleri, belediye başkanları ve bölgesel veya yerel düzeyde yetkiye sahip diğer yetkililer.
 8. Uluslararası Organizasyon Yetkilileri:
  • Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda veya bölgesel kuruluşlarda önemli görevlerde bulunan kişiler.
 9. Merkez Bankası Yetkilileri:
  • Para politikası üzerinde önemli etkisi olan merkez bankalarının başkanları ve üst düzey yetkilileri.
 10. Büyükelçiler ve Diplomatlar:
  • Büyükelçiler, diplomatik temsilciler ve dış ilişkilerde kilit pozisyonlarda bulunan kişiler.

PEP tanımının yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebileceğini ve yalnızca doğrudan kamu görevinde bulunan kişileri değil, aynı zamanda onların yakın ortaklarını ve aile üyelerini de kapsayabileceğini unutmamak önemlidir. PEP'lerle ilişkili potansiyel riskler nedeniyle, finansal kurumların ve işletmelerin, kara para aklama, yolsuzluk ve diğer mali suç riskini azaltmak için bu tür kişilerle uğraşırken sıklıkla gelişmiş durum tespiti yapmaları gerekmektedir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku