Adverse Medya listesi nedir?

Adverse Medya Listesi, Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) ve durum tespiti süreçleri bağlamında, bireyler, kuruluşlar veya işlemlerle ilgili olumsuz haberler, makaleler, yasal başvurular ve diğer olumsuz bilgilerden oluşan derlenmiş bir kayıt veya veritabanı anlamına gelir. Bu liste, belirli müşteriler, ortaklar veya faaliyetlerle ilişkili potansiyel riskleri hızlı bir şekilde belirlemek ve değerlendirmek için finansal kurumlar, düzenleyici kurumlar ve risk yönetimine dahil olan diğer kuruluşlar için değerli bir kaynak görevi görür.

Adverse Medya Listesinin Temel Bileşenleri:

 1. Olumsuz Bilgi:
  • Listede bireyler veya kuruluşlar hakkında olumsuz bilgiler içeren haber makaleleri, raporlar, yasal başvurular ve diğer kamuya açık kayıtlar yer almaktadır. Bu bilgiler suç faaliyetlerini, dolandırıcılığı, düzenleme ihlallerini veya diğer mali uygunsuzlukları içerebilir.
 2. Kaynak Tanımlaması:
  • Adverse Medya Listeleri genellikle olumsuz bilgilerin elde edildiği kaynaklar hakkında bilgi içerir. Bu, verilerin güvenilirliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.
 3. Varlık Ayrıntıları:
  • Listedeki her giriş için, ilgili kişi veya kuruluş hakkında kapsamlı ayrıntılar bulunmalıdır. Buna isimler, takma adlar, adresler ve diğer ilgili tanımlayıcılar dahildir.
 4. Zaman Damgaları ve Güncellemeler:
  • Adverse Medya Listeleri dinamiktir ve olumsuz bilgilerin listeye ne zaman eklendiğini gösteren zaman damgalarını içermelidir. Düzenli güncellemeler bilgilerin güncel ve alakalı kalmasını sağlar.
 5. Risk Puanlaması veya Kategorizasyonu:
  • Adverse Medya Listesindeki girişlere risk puanları atanabilir veya olumsuz bilgilerin ciddiyetine göre kategorize edilebilir. Bu, her girişle ilişkili endişe düzeyinin önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Adverse Medya Listeleri Nasıl Kullanılır:

 1. Gelişmiş Durum Tespiti:
  • Finansal kurumlar, Gelişmiş Durum Tespiti süreçlerinin bir parçası olarak Adverse medya Listelerini kullanır. Kuruluşlar, yeni müşterilerle ilişki kurmadan veya yüksek riskli işlemler gerçekleştirmeden önce potansiyel tehlike işaretlerini belirlemek için bu listelere başvurur.
 2. Sürekli İzleme:
  • Adverse Medya Listeleri, iş ilişkisi boyunca mevcut müşterilerin veya kuruluşların sürekli izlenmesi için kullanılır. Düzenli güncellemeler, finansal kuruluşların olumsuz gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olur.
 3. Risk Değerlendirmesi:
  • Adverse Medya Listeleri müşterilerin ve kuruluşların genel risk değerlendirmesine katkıda bulunur. Listede yer alan olumsuz bilgiler, belirli kişi veya kuruluşlarla ilişkili risk düzeyinin belirlenmesine yardımcı olur.
 4. Uyumluluk:
  • Kuruluşlar, düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlamak için Adverse medya Listelerini kullanır. Bu tür listelere göre tarama yapmak, AML düzenlemelerinin zorunlu kıldığı şekilde şüpheli etkinliklerin belirlenmesine ve rapor edilmesine yardımcı olur.
 5. AML Sistemleriyle Entegrasyon:
  • Pek çok finans kurumu Adverse Medya Listelerini AML sistemlerine entegre etmektedir. Bu, sistematik ve otomatik bir tarama süreci sağlayarak gözetim olasılığını azaltır.

Adverse Medya Listelerinin AML çabalarında değerli araçlar olmasına rağmen, doğal dil işleme ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerle birlikte kullanıldığında etkinliklerinin arttığını unutmamak önemlidir. Bu teknolojiler, büyük miktarda verinin analizinin otomatikleştirilmesine ve ilgili olumsuz bilgilerin belirlenmesinin doğruluğunun geliştirilmesine yardımcı olur.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku