OFAC taraması nedir?

OFAC taraması, bireyleri, kuruluşları ve işlemleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından tutulan listelere göre tarama sürecini ifade eder. ABD Hazine Bakanlığı'nın bir bileşeni olan OFAC, hedeflenen yabancı ülkelere, rejimlere, teröristlere, uyuşturucu kaçakçılarına ve ABD ulusal güvenliğine, dış politikasına veya ekonomisine yönelik diğer tehditlere karşı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir ve uygular.

OFAC taraması için kullanılan birincil liste Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'dir (SDN Listesi). Bu liste yaptırımlara tabi bireyleri, kuruluşları ve kuruluşları içerir ve ABD'li kişilerin SDN Listesindeki taraflarla işlem yapması genel olarak yasaktır.

OFAC taramasıyla ilgili önemli noktalar:

 1. Otomatik Tarama:
  • OFAC taraması genellikle otomatik tarama araçları veya yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu araçlar müşteri bilgilerini, işlem ayrıntılarını veya iş ilişkilerini SDN Listesindeki ve diğer OFAC listelerindeki girişlerle karşılaştırır.
 2. Müşteri Durum Tespiti (CDD):
  • Finansal kuruluşların, işletmelerin ve diğer kuruluşların, Müşteri Durum Tespiti (CDD) süreçlerinin bir parçası olarak OFAC taraması yapması gerekmektedir. Bu, yaptırıma tabi kişi veya kuruluşlarla ilişki kurma riskinin belirlenmesi ve azaltılması açısından çok önemlidir.
 3. İşlem İzleme:
  • OFAC taraması sadece müşterilere değil bireysel işlemlere de uygulanmaktadır. Özellikle finansal kurumlar, ödemeleri, banka havalelerini ve diğer finansal işlemleri OFAC listeleriyle olası eşleşmeler açısından taramak için işlem izleme sistemlerini kullanıyor.
 4. Gerçek Zamanlı İzleme:
  • OFAC tarama süreçlerinin çoğu, OFAC listeleriyle eşleşmeleri anında tespit etmek için gerçek zamanlı izlemeyi içerir. Gerçek zamanlı tarama, anında eyleme geçilmesini sağlar ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlar.
 5. OFAC Taramasında Kullanılan Yaptırım Listeleri:
  • OFAC taraması, SDN Listesine ek olarak, belirli ülkeler (örneğin İran, Kuzey Kore), sektörel yaptırımlar ve silahların yayılması gibi faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla ilgili olanlar gibi OFAC tarafından tutulan diğer yaptırım listelerine karşı taramayı da içerebilir.
 6. Yanlış Pozitif Çözüm:
  • Otomatik tarama araçları, bir eşleşmenin tespit edildiği ancak daha fazla araştırma sonrasında gerçek bir eşleşme olmadığının belirlendiği hatalı pozitif sonuçlar üretebilir. OFAC tarama süreçleri genellikle meşru işlemlerde gereksiz kesintileri önlemek için hatalı pozitifleri çözmeye yönelik mekanizmalar içerir.
 7. Uyumluluk Programlarıyla Entegrasyon:
  • OFAC taraması, finansal kurumlar ve işletmelerdeki daha geniş uyumluluk programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kara para aklamayı önleme (AML) çabalarıyla uyumludur ve kuruluşların ekonomik yaptırımlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.
 8. Mevzuata Uygunluk:
  • OFAC taramasının gerçekleştirilmesi, ABD yargı yetkisine tabi kuruluşlar için düzenleyici bir gerekliliktir. OFAC düzenlemelerine uyulmaması, para cezaları ve yasal sonuçlar da dahil olmak üzere ciddi cezalarla sonuçlanabilir.
 9. Sürekli İzleme:
  • OFAC taraması tek seferlik bir işlem değildir. OFAC listelerindeki değişiklikleri, yaptırım programlarındaki güncellemeleri ve ortaya çıkan riskleri hesaba katmak için sürekli izleme şarttır.

OFAC taraması, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer yasadışı mali faaliyetlerle mücadeleye yönelik daha geniş çabaların kritik bir bileşenidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapan kuruluşların ABD ekonomik yaptırımlarına ve düzenleyici gerekliliklerine uymasını sağlamaya yardımcı olur.

OFAC taraması veya taraması nasıl yapılır?

OFAC taramasını veya taramasını etkili bir şekilde uygulamak için otomatik araç ve prosedürleri kullanarak sistematik bir süreci takip edebilirsiniz. OFAC tarama sistemi kurmanıza yardımcı olacak adımları burada bulabilirsiniz

Adım 1: OFAC Düzenlemelerini Anlayın

OFAC taramasını ayarlamadan önce, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) düzenlemelerini ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi (SDN Listesi) ve diğer ilgili listelere göre taramaya yönelik özel gereklilikleri net bir şekilde anladığınızdan emin olun.

Adım 2: İlgili Varlıkları Belirleyin

Kuruluşunuz içinde OFAC taraması yapması gereken varlıkları belirleyin. Bu genellikle finansal kurumları, uluslararası işlemlerde yer alan işletmeleri ve ABD yargı yetkisine tabi tüm kuruluşları içerir.

Adım 3: OFAC Tarama Yazılımını edinin

OFAC tarama yazılımına yatırım yapın veya saygın satıcıların sağladığı tarama hizmetlerinden yararlanın. Birçok finansal kurum ve uyumluluk odaklı şirket, süreci otomatikleştirebilecek OFAC tarama araçları sunmaktadır.

Adım 4: Veri Entegrasyonu

OFAC tarama yazılımını müşteri bilgilerini, işlemlerini ve iş ilişkilerini yöneten sistemlerinize entegre edin. Bu entegrasyon kesintisiz taramaya ve gerçek zamanlı izlemeye olanak tanır.

Adım 5: Müşterinin Katılımı

OFAC taramasını müşteri katılım sürecinize dahil edin. Bir iş ilişkisi kurmadan önce yeni müşterileri ve onların bilgilerini OFAC listeleriyle karşılaştırın.

Adım 6: İşlem İzleme

Bireysel işlemleri OFAC listelerine göre taramak için işlem izlemeyi uygulayın. Bu özellikle ödemeleri, banka havalelerini veya diğer finansal işlemleri gerçekleştiren finansal kuruluşlar için çok önemlidir.

Adım 7: Gerçek Zamanlı Uyarılar

OFAC tarama sistemini, potansiyel eşleşmeler belirlendiğinde gerçek zamanlı uyarılar oluşturacak şekilde yapılandırın. Uyarılar, daha fazla araştırma yapılmak üzere uyumluluk personeli tarafından derhal incelenmelidir.

Adım 8: Yanlış Pozitif Çözüm

Yanlış pozitifleri çözmek için bir süreç oluşturun. Otomatik tarama araçları, daha ayrıntılı inceleme sonucunda gerçek eşleşme olmadığı belirlenen eşleşmeler oluşturabilir. Gereksiz aksaklıkları önlemek amacıyla yanlış pozitifleri ele almak ve çözmek için net bir protokol uygulayın.

Adım 9: Sürekli İzleme ve Güncellemeler

OFAC listelerindeki en son değişiklikleri içerdiğinden emin olmak için OFAC tarama sisteminizi düzenli olarak güncelleyin. Listelerdeki güncellemeleri, eklemeleri veya çıkarmaları hesaba katmak için sürekli izleme önemlidir.

Adım 10: Dokümantasyon ve Raporlama

Tarama sonuçları, yanlış pozitif çözümler ve uyarılara yanıt olarak gerçekleştirilen eylemler de dahil olmak üzere OFAC tarama süreçlerinize ilişkin kapsamlı belgeler bulundurun. Bu belgeler denetimler ve mevzuata uygunluk açısından çok önemlidir.

Adım 11: Eğitim ve Farkındalık

İlgili personelin OFAC düzenlemeleri, tarama araçlarının kullanımı ve uyumluluğun önemi konusunda eğitildiğinden emin olun. Düzenli eğitim oturumları ve farkındalık programları ekibinizin bilgili ve tetikte kalmasına yardımcı olur.

Adım 12: Uygunluk Denetimleri

OFAC tarama programınızın etkinliğini değerlendirmek için düzenli uyumluluk denetimleri gerçekleştirin. Denetimler, iyileştirilecek alanların belirlenmesine ve düzenleyici gerekliliklere sürekli bağlılığın sağlanmasına yardımcı olur.

Adım 13: Haberdar Olun

OFAC düzenlemelerindeki, yaptırım programlarındaki değişiklikler ve OFAC listelerindeki güncellemeler hakkında bilgi sahibi olun. Uyumluluk gereklilikleri konusunda güncel kalmak için OFAC'ın tavsiyelerini ve güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin.

Bu adımları izleyerek kuruluşunuzun düzenleyici yükümlülüklere uymasına ve yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlarla etkileşime girme riskini azaltmasına yardımcı olacak etkili bir OFAC tarama programı oluşturabilirsiniz.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku