OFAC nedir?

OFAC, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın bir kurumu olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi anlamına gelir. OFAC'ın temel amacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına veya ekonomisine tehdit oluşturduğu düşünülen hedeflenen yabancı ülkelere, bireylere, kuruluşlara ve kuruluşlara karşı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetmek ve uygulamaktır.

OFAC ile ilgili önemli noktalar şunlardır:

 1. Yaptırımlar ve Ambargolar:
  • OFAC, varlıkların dondurulması, ticaret kısıtlamaları ve diğer önlemleri içerebilecek çeşitli yaptırım programlarını yönetir ve uygular. Bu yaptırımlar genellikle ABD'nin daha geniş dış politika hedeflerinin bir parçası olarak uygulanır ve terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı veya insan hakları ihlalleri gibi faaliyetlere karışan ülkeleri, kuruluşları veya bireyleri hedef alabilir.
 2. Yasal Çerçeve:
  • OFAC, Düşmanla Ticaret Yasası, Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) ve diğer idari emirler de dahil olmak üzere çeşitli ABD yasalarının yetkisi altında faaliyet göstermektedir. Bu yasal çerçeveler OFAC'a yaptırım uygulama ve uygulama yetkisi vermektedir.
 3. Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi:
  • OFAC, yaptırımlara tabi kişi ve kuruluşları içeren Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar (SDN) Listesini tutmaktadır. ABD'deki kişi ve kuruluşların SDN Listesindeki kişi ve kuruluşlarla işlem yapması genel olarak yasaktır.
 4. Ülkeye Özel Yaptırım Programları:
  • OFAC, İran, Kuzey Kore, Küba ve diğerleri gibi belirli ülkeleri hedef alan yaptırım programlarını yönetmektedir. Bu programlar, kapsamlı ticari ambargoları veya belirli kişi ve kuruluşlara yönelik hedefli tedbirleri içerebilir.
 5. Varlıkların Bloke Edilmesi:
  • OFAC'ın temel araçlarından biri varlıkların engellenmesidir. Bu, yaptırımlara tabi olan bireylerin, kuruluşların veya hükümetlerin varlıklarının dondurulmasını içerir. ABD vatandaşlarının bloke edilen varlıklarla ilgili işlemlerde bulunması yasaktır.
 6. Uyum Yükümlülükleri:
  • ABD'deki bireyler, şirketler ve finans kuruluşlarının OFAC düzenlemelerine uyması gerekmektedir. Uyumluluk, işlemlerin yaptırım uygulanan tarafları içermediğinden emin olmak için gerekli özenin gösterilmesini ve şüpheli faaliyetlerin OFAC'a bildirilmesini içerir.
 7. Küresel Erişim:
  • OFAC bir ABD devlet kurumu olmasına rağmen düzenlemelerinin küresel etkileri olabilir. Birçok uluslararası finans kurumu ve işletme, yasal ve mali sonuçlardan kaçınmak için OFAC düzenlemelerine uymaktadır.
 8. Uyumsuzluğun Cezaları:
  • OFAC düzenlemelerine uyulmaması, para cezaları ve yasal işlemler de dahil olmak üzere ciddi cezalarla sonuçlanabilir. ABD kişi ve kuruluşlarının, OFAC gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için gerekli özeni göstermesi beklenmektedir.
 9. Lisanslama ve Yetkiler:
  • Belirli durumlarda OFAC, aksi takdirde yaptırımlar kapsamında yasaklanacak belirli işlemlere izin veren lisanslar veya yetkiler verebilir. Bu lisanslar belirli kriter ve koşullara göre verilmektedir.

OFAC, ekonomik ve ticari önlemler yoluyla ABD dış politikası hedeflerinin uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Faaliyetleri ulusal güvenlik çıkarlarını korumayı ve uluslararası normlara uyumu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası iş yapan kurum ve kişilerin, yasal sonuçlardan kaçınmak için OFAC düzenlemelerini bilmeleri ve bunlara uymaları tavsiye edilir.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku