Aml taraması nedir?

AML taraması, potansiyel kara para aklama, mali suç veya terörizmin finansmanıyla ilgili faaliyetleri belirlemek için kapsamlı bir inceleme veya analiz yapma sürecini ifade eder. AML, Kara Para Aklamayı Önleme anlamına gelir ve bu taramalar finansal kurumlar, işletmeler ve diğer kuruluşlar için uyumluluk çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

AML taraması, kara para aklama veya diğer yasa dışı mali faaliyetlere işaret edebilecek herhangi bir anormallik veya şüpheli faaliyetin tespit edilmesi amacıyla müşteri işlemlerinin, davranışlarının ve ilişkilerinin değerlendirilmesini içerir. Bu süreç, kuruluşların Kara Para Aklamayı Önleme yasa ve yönetmeliklerine uymasını sağlamayı amaçlamaktadır.

AML taramasının temel yönleri şunları içerebilir:

 1. İşlem İzleme:
  • Normal müşteri aktivitesinden sapan kalıpları veya davranışları belirlemek için finansal işlemleri izlemek ve analiz etmek. Olağandışı işlemler veya müşterinin profiliyle tutarsız işlemler uyarılara neden olabilir.
 2. Müşteri Durum Tespiti (CDD):
  • Müşterilerin kimliklerinin doğrulanması ve faaliyetleriyle ilgili risklerin değerlendirilmesi. Bu, doğru müşteri bilgilerinin toplanmasını ve muhafaza edilmesini ve periyodik incelemelerin yapılmasını içerir.
 3. Yaptırım Taraması:
  • Kuruluşların yaptırım uygulanan kişi, kuruluş veya ülkelerle etkileşime girmediğinden emin olmak için müşterileri, işlemleri ve iş ortaklarını devletin yayınladığı yaptırım listelerine göre taramak.
 4. Olumsuz Haber Taraması:
  • Müşteriler veya ticari kuruluşlarla ilgili olumsuz bilgiler için haber makalelerini, düzenleyici duyuruları ve kamu kayıtlarını taramak. Bu, yalnızca işlem verilerinden anlaşılamayan potansiyel risklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 5. Risk Değerlendirmesi:
  • Müşteriler ve işlemlerle ilgili risk düzeyinin değerlendirilmesi. Bu değerlendirmede işin niteliği, ilgili coğrafi konumlar ve müşterinin genel risk profili gibi faktörler dikkate alınır.
 6. Otomatik Araçlar ve Algoritmalar:
  • Büyük hacimli verileri verimli bir şekilde analiz etmek için otomatik araçlar ve algoritmalar kullanmak. Bu araçlar genellikle şüpheli kalıpları ve etkinlikleri belirlemek için gelişmiş analitik ve makine öğreniminden yararlanır.
 7. Uyarılar ve Soruşturmalar:
  • Potansiyel olarak şüpheli faaliyetler için uyarılar oluşturmak ve bunlar daha sonra daha fazla araştırmaya tabi tutulacaktır. AML uzmanları, düzenleyici makamlara bildirilmesi gereken meşru bir endişenin olup olmadığını belirlemek için bu uyarıları inceler.
 8. Dokümantasyon ve Raporlama:
  • Her türlü uyarı, soruşturma ve gerçekleştirilen eylemler de dahil olmak üzere AML taramalarının sonuçlarının belgelenmesi. Bu belgeleme, denetim izleri ve düzenleyici otoritelere raporlama açısından çok önemlidir.

AML taramaları sürekli izleme ve ortaya çıkan risklere ve düzenleyici değişikliklere uyum sağlamayı gerektiren devam eden ve dinamik bir süreçtir. Amaç, potansiyel kara para aklama risklerini belirlemek ve azaltmak, finansal sistemin bütünlüğünü korumak ve ilgili yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamaktır. Otomatik AML araçları, yazılımları ve teknolojileri, bu taramaların verimliliğini ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku