Ulusal risk değerlendirmesi nedir?

Ulusal Risk Değerlendirmesi (NRA), bir ülkenin yetkilileri tarafından karşı karşıya olunan kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini belirlemek ve değerlendirmek için gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirmedir. Ulusal Risk Değerlendirmesinin temel amacı, bir ülkenin finansal sistemindeki ve diğer sektörlerdeki kırılganlıkları anlamak ve bu riskleri etkili bir şekilde azaltmak için hedeflenen önlemlerin geliştirilmesine olanak sağlamaktır.

Ulusal Risk Değerlendirmesinin temel yönleri şunları içerir:

 1. Kapsam ve Kapsam:
  • Bir NRA genellikle finans sektörü, finansal olmayan işletmeler ve meslekler (gayrimenkul, hukuk ve muhasebe hizmetleri gibi) ve diğer hassas alanlar dahil olmak üzere ekonominin çeşitli sektörlerini kapsar. Aynı zamanda gelişen teknolojilerin kullanımıyla ilişkili riskleri de dikkate alabilir.
 2. Metodoloji:
  • Değerlendirme, kara para aklama ve terörün finansmanı riskleriyle ilgili verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içeren yapılandırılmış bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, ülkenin yasal ve düzenleyici çerçevesi, ekonomik faaliyetleri, finansal kurumları ve yasa uygulama yetenekleri hakkında bilgileri içerir.
 3. Risklerin Belirlenmesi:
  • NRA, ulusal bağlamda belirli riskleri ve zayıf noktaları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu, çeşitli finansal ürün ve hizmetlerin kötüye kullanılma potansiyelinin, mevcut düzenlemelerin etkinliğinin ve ilgili makamlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon düzeyinin değerlendirilmesini içerir.
 4. Risk Değerlendirme Faktörleri:
  • Ülkenin jeopolitik durumu, mali ve ekonomik istikrarı, yolsuzluğun yaygınlığı, kolluk kuvvetlerinin etkinliği ve uluslararası işbirliği düzeyi dahil olmak üzere risklerin değerlendirilmesine çeşitli faktörler katkıda bulunur.
 5. Paydaşların Katılımı:
  • NRA süreci, devlet kurumları, finansal kurumlar, kolluk kuvvetleri ve ilgili özel sektör kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasındaki işbirliğini içerir. Bu işbirlikçi yaklaşım, risklerin kapsamlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
 6. Azaltma Stratejileri:
  • Riskler belirlendikten sonra NRA, hedeflenen hafifletme stratejilerinin geliştirilmesi için bir temel sağlar. Bu stratejiler, düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesini, denetimin arttırılmasını, yasa uygulama yeteneklerinin geliştirilmesini ve özel sektörde farkındalığın artırılmasını içerebilir.
 7. Düzenli Güncellemeler:
  • Risk değerlendirmeleri statik değildir ve ekonomik, düzenleyici ve jeopolitik ortamdaki değişiklikleri hesaba katacak şekilde periyodik olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Düzenli güncellemeler, değerlendirmenin gelişen risklerin ele alınmasında ilgili ve etkili kalmasını sağlar.
 8. Uluslararası İşbirliği:
  • Kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetleri sıklıkla ulusal sınırları aştığından, NRA süreci sıklıkla uluslararası işbirliği unsurlarını içerir. Diğer ülkelerle işbirliği ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenenler gibi uluslararası standartlara bağlılık, etkili bir NRA'nın önemli bileşenleridir.

Ulusal Risk Değerlendirmesi, bir ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) çerçevesinin temel bir bileşenidir. Ulusal bağlamda belirlenen belirli zorluklara ve zayıf noktalara göre uyarlanmış risk bazlı AML/TFM politikaları ve önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için bir temel sağlar.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku