Uyum programı nasıl oluşturulur?

Kuruluşların yasal ve düzenleyici çerçeveler dahilinde faaliyet göstermelerini, endüstri standartlarına uymalarını ve etik uygulamaları sürdürmelerini sağlamak için bir uyumluluk programı oluşturmak önemlidir. Aşağıda bir uyumluluk programı oluştururken size yol gösterecek genel adımlar verilmiştir:

 1. Geçerli Kanun ve Düzenlemeleri Anlayın:
  • Sektörünüz ve operasyonlarınızla ilgili yasa ve düzenlemeleri belirleyin. Yasal ortamdaki güncellemeler ve değişiklikler hakkında bilgi sahibi olun.
 2. Bir Uyum Ekibi Oluşturun:
  • Özel bir uyumluluk ekibi oluşturun veya uyumluluk çalışmalarını denetlemek ve yönetmek için mevcut ekipler içindeki bireyleri atayın.
 3. Risk Değerlendirmesi Yapın:
  • Kuruluşunuzun yasal, düzenleyici ve etik konularla ilgili olarak karşılaşabileceği potansiyel riskleri ve güvenlik açıklarını belirleyin ve değerlendirin. Riskleri ciddiyet ve olasılığa göre önceliklendirin.
 4. Yazılı Politika ve Prosedürler Geliştirin:
  • Uyum beklentilerini, davranış standartlarını ve çalışanların uyumu sağlamak için atması gereken adımları açıkça özetleyen kapsamlı yazılı politikalar ve prosedürler tasarlayın.
 5. Eğitim Programlarını Uygulayın:
  • Çalışanlara uyumluluğun önemi, şirket politikaları ve prosedürleri konusunda eğitim verin. Eğitim sürekli olmalı ve kuruluş içindeki belirli rollere göre uyarlanmalıdır.
 6. İletişim Kanallarını Kurun:
  • Çalışanlar ve uyum ekibi arasında açık iletişim için kanallar oluşturun. Gizli ve erişilebilir bir raporlama mekanizması yoluyla potansiyel sorunların veya endişelerin raporlanmasını teşvik edin.
 7. Uyumluluğun İzlenmesi ve Denetlenmesi:
  • Belirlenen politika ve prosedürlere uygunluğu düzenli olarak izleyin ve denetleyin. Bu, iç denetimleri, üçüncü taraf denetimlerini ve uyumluluk verilerini izlemek ve analiz etmek için teknoloji araçlarının kullanımını içerebilir.
 8. Politikaları Tutarlı Bir Şekilde Uygulayın:
  • Uyumsuzluğun net sonuçlarını belirleyin ve politikaları kuruluşun tüm seviyelerinde tutarlı bir şekilde uygulayın. İhlaller meydana geldiğinde düzeltici önlemlerin alındığından emin olun.
 9. Uyumsuzluğa Müdahale:
  • Uygunsuzluk durumlarını ele almak için bir süreç geliştirin. Bu, gelecekteki ihlalleri önlemek için soruşturmaların yürütülmesini, düzeltici önlemlerin alınmasını ve önleyici tedbirlerin uygulanmasını içerebilir.
 10. Her Şeyi Belgeleyin:
  • Politikalar, eğitim materyalleri, denetim raporları ve uyumsuzluğa yanıt olarak yapılan eylemler dahil olmak üzere uyumluluk programınızın ayrıntılı kayıtlarını tutun.
 11. Programı Düzenli Olarak Güncelleyin:
  • Uyum programını kanunlar, düzenlemeler ve endüstri standartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncel tutun. Gelişen riskleri ele almak için politika ve prosedürleri periyodik olarak gözden geçirin ve revize edin.
 12. Liderlik ve Yönetim Kurulu Desteğini Etkinleştirin:
  • Üst düzey liderlerin ve yönetim kurulunun uyum programından haberdar olmasını ve bu programı desteklemesini sağlayın. Bu destek programın başarısı için kritik öneme sahiptir.
 13. Uyum Kültürünü Teşvik Edin:
  • Uyumluluğun kuruluşun başarısının ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü ve her düzeydeki çalışanların uyumluluğun sürdürülmesindeki rollerini anladığı bir kültürü teşvik edin.
 14. Yasal Tavsiye Alın:
  • Uyumluluk programınızın yasal gereklilikler ve sektörünüzdeki en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlamak için hukuk uzmanlarına danışın.
 15. Endüstri Standartlarını ve Sertifikaları Göz önünde bulundurun:
  • Uygunsa, uyumluluk taahhüdünüzü gösteren sertifikalar almayı veya endüstri standartlarına bağlı kalmayı düşünün.

Etkili bir uyumluluk programının oluşturulması ve sürdürülmesi, özveri, kaynak ve etik iş uygulamalarına bağlılık gerektiren devam eden bir süreçtir. İş ortamınızdaki ve mevzuat ortamınızdaki değişikliklere uyum sağlamak için uyumluluk programınızı düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku