Uyum programı nedir?

Uyumluluk programı, bir kuruluş tarafından faaliyetlerinin geçerli yasalara, düzenlemelere ve etik standartlara uygun olmasını sağlamak için oluşturulan yapılandırılmış politikalar, prosedürler ve uygulamalar dizisidir. Bir uyumluluk programının temel amacı, yasal ve düzenleyici ihlal riskini azaltmak, etik davranışı teşvik etmek ve kuruluşun itibarını korumaktır.

Bir uyumluluk programının temel bileşenleri genellikle şunları içerir:

 1. Yazılı Politika ve Prosedürler:
  • Kuruluşun uyumluluk taahhüdünün ana hatlarını çizen, açıkça ifade edilmiş politikalar ve prosedürler. Bu belgeler beklenen davranışlar, düzenleyici gereklilikler ve uyumsuzluğun sonuçları hakkında rehberlik sağlar.
 2. Uyum Görevlisi veya Ekibi:
  • Uyum programının gözetimi ve yönetiminden sorumlu bir uyum görevlisinin veya uyum ekibinin atanması. Buna mevzuat değişikliklerinin izlenmesi, çalışanlara rehberlik sağlanması ve programın etkililiğinin sağlanması da dahildir.
 3. Risk Değerlendirmesi:
  • Yasal ve düzenleyici uyumsuzlukların potansiyel risklerini belirlemek ve değerlendirmek için düzenli değerlendirmeler. Bu, kuruluşun daha yüksek riskli alanlara yönelik çabalarına ve kaynaklarına öncelik vermesine yardımcı olur.
 4. Eğitim ve Farkındalık:
  • Çalışanların ilgili yasa, yönetmelik ve iç politikalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak eğitim programları ve eğitim oturumları. Eğitim, çalışanların sorumluluklarını ve uyumluluğun önemini anlamalarına yardımcı olur.
 5. İletişim ve Raporlama Mekanizmaları:
  • Çalışanların olası uyumluluk sorunlarını, etik olmayan davranışları veya endişelerini misilleme korkusu olmadan bildirebilecekleri kanallar oluşturmak. Açık iletişim hatları sorunların erken tespitini kolaylaştırır.
 6. İzleme ve Denetleme:
  • Uyum programının etkinliğini değerlendirmek için sürekli izleme ve periyodik iç denetimler. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemek ve ele almak için iç kontrollerin, politikaların ve prosedürlerin gözden geçirilmesini içerir.
 7. Yaptırım ve Disiplin İşlemleri:
  • Uyumsuzluk durumlarını ele almak için açıkça tanımlanmış prosedürler. Bu, politikaları ihlal eden veya etik olmayan davranışlarda bulunan çalışanlara yönelik disiplin cezalarını içerebilir.
 8. Müdahale ve Düzeltici Faaliyetler:
  • Uyumsuzluk durumlarına yanıt verme ve bunları düzeltme prosedürleri. Buna sorunların araştırılması, düzeltici eylemlerin uygulanması ve tekrarın önlenmesi de dahildir.
 9. Üçüncü Taraf Durum Tespiti:
  • Satıcılar, yükleniciler ve iş ortakları gibi üçüncü taraf ilişkileriyle ilişkili uyumluluk risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik durum tespiti süreçleri.
 10. Belgeleme ve Kayıt Tutma:
  • Politikalar, eğitim kayıtları, denetim raporları ve gerçekleştirilen düzeltici eylemler de dahil olmak üzere kuruluşun uyumluluk çabalarına ilişkin kapsamlı dokümantasyonun sürdürülmesi.
 11. Sürekli İyileştirme:
  • Güncel ve etkili kalmasını sağlamak için uyumluluk programının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. Bu, yasa ve düzenlemelerdeki değişikliklere uyum sağlamayı ve ortaya çıkan riskleri ele almayı içerir.
 12. Kurul Denetimi:
  • Uyumun kuruluşun liderliği için bir öncelik olmasını sağlamak amacıyla yönetim kurulunun veya kurul komitesinin katılımı ve gözetimi.

İyi tasarlanmış ve etkili bir şekilde uygulanan uyumluluk programı, kuruluşların yalnızca yasal ve düzenleyici tuzaklardan kaçınmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluş içinde bir dürüstlük, güven ve etik davranış kültürü oluşturulmasına da katkıda bulunur. Uyumluluk programları özellikle finans, sağlık hizmetleri ve imalat gibi katı düzenleme ortamlarına sahip sektörlerde yaygındır.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku