malvarliklarin-dondurulmasi

Malvarlıklarının Dondurulması

Bu eğitim suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemeleri kapsamında, malvarlıkların dondurulması düzenlemeleri

Neler Öğrenilecektir?

  • Malvarlıklarının Dondurulması Düzenlemeleri
  • Ceza Hükümleri
  • Malvarlıkların Dondurulması Denetimleri
  • Dikkat Edilecek Hususlar

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku