Adverse Medya Kontrolleriyle ilgili kapsamlı örnekler

Finansal kuruluşların Kara Para Aklamayı Önleme (AML) durum tespiti süreçlerinin bir parçası olarak Adverse medya kontrollerini nasıl yürütebileceklerini gösteren kapsamlı örnekler aşağıda verilmiştir:

Örnek 1: Bireysel Müşteri Adverse Medya Kontrolü

Amaç:

Yüksek değerli bir finansal ürüne başvuran bireysel bir müşteriyle ilişkili riski değerlendirmek.

Adımlar:

 1. Kapsamı ve Hedefleri Tanımlayın:
  • Finansal ürüne başvuran kişiyi belirleyin.
  • Amaç: Bireyin itibarını ve mali suçlara karışma potansiyelini değerlendirmek.
 2. İlgili Veri Kaynaklarını Belirleyin:
  • Haber veritabanlarından, çevrimiçi medya platformlarından ve yasal veritabanlarından yararlanın.
  • Kapsamlı adverse medya içeriği sunan üçüncü taraf sağlayıcılara abone olmayı düşünün.
 3. Veri Toplama:
  • İsim varyasyonları, takma adlar ve adresler de dahil olmak üzere kişi hakkında kapsamlı bilgi toplayın.
  • İlgili haber makalelerini, yasal başvuruları ve diğer kamuya açık kayıtları çıkarmak için gelişmiş arama algoritmalarından yararlanın.
 4. Doğal Dil İşleme (NLP):
  • Toplanan bilgilerin bağlamını ve duygusunu anlamak için NLP algoritmalarını uygulayın.
  • Adverse medya içeriğindeki anahtar ifadeleri, varlıkları ve ilişkileri belirleyin.
 5. Risk Puanlaması:
  • Adverse medya bulgularının ciddiyetine ve alaka düzeyine dayalı bir risk puanlama sistemi geliştirin.
  • Cezai suçlamalar veya düzenleyici soruşturmalar gibi farklı türdeki olumsuz bilgilere ağırlık verin.
 6. AML Sistemleriyle Entegrasyon:
  • Adverse medya Kontrolünü müşteri katılım sürecine entegre edin.
  • Bütünsel bir risk değerlendirmesi için mevcut AML sistemleriyle uyumluluğun sağlanması.
 7. Sürekli İzleme:
  • Bireye ilişkin adverse medya içeriğinin sürekli izlenmesine yönelik protokoller oluşturun.
  • İlgili haber ve bilgilerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler için uyarılar uygulayın.
 8. Veri Gizliliği ve Uyumluluk:
  • Veri koruma düzenlemelerine uyun.
  • Gelişen yasal gerekliliklere uymak için prosedürleri düzenli olarak güncelleyin.
 9. Çalışan Eğitimi:
  • AML profesyonellerini adverse medya bulgularını yorumlama konusunda eğitin.
  • Adverse medya kontrollerinin önemi konusunda personel arasında dikkatliliği ve farkındalığı teşvik edin.
 10. İnceleme ve İyileştirme:
  • Adverse medya Kontrolü sürecinin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirin.
  • Performansa ve yeni eğilimlere veya zorluklara dayalı olarak risk puanlama sistemini iyileştirin.

Örnek 2: Tüzel Kişi Adverse Medya Kontrolü

Amaç:

Bir kurumsal varlığın önemli bir iş ilişkisine girmesiyle ilişkili riski değerlendirmek.

Adımlar:

 1. Kapsamı ve Hedefleri Tanımlayın:
  • İş ilişkisine dahil olan kurumsal varlığı tanımlayın.
  • Amaç: Kuruluşun itibarını ve mali suçlara potansiyel katılımını değerlendirmek.
 2. İlgili Veri Kaynaklarını Belirleyin:
  • Haber veritabanlarından, düzenleyici duyurulardan ve yasal başvurulardan yararlanın.
  • Özel adverse medya analizi sunan üçüncü taraf sağlayıcılarla iletişime geçin.
 3. Veri Toplama:
  • İsimler, bağlı ortaklıklar ve kilit personel de dahil olmak üzere kurumsal varlık hakkında kapsamlı bilgi toplayın.
  • İlgili haber makalelerini, yasal başvuruları ve düzenleyici işlemleri çıkarmak için gelişmiş arama algoritmalarını kullanın.
 4. Doğal Dil İşleme (NLP):
  • Adverse medya içeriğinin duygusunu ve bağlamını analiz etmek için NLP algoritmalarını uygulayın.
  • Toplanan bilgilerdeki anahtar sözcükleri, varlıkları ve ilişkileri tanımlayın.
 5. Risk Puanlaması:
  • Adverse medya bulgularının ciddiyetine ve alaka düzeyine dayalı bir risk puanlama sistemi geliştirin.
  • Hukuki anlaşmazlıklar, dolandırıcılık iddiaları veya yaptırımlar gibi farklı türdeki olumsuz bilgilere ağırlık verin.
 6. AML Sistemleriyle Entegrasyon:
  • Adverse medya Kontrolünü kurumsal müşteriler için durum tespiti sürecine entegre edin.
  • Kapsamlı bir risk değerlendirmesi için mevcut AML sistemleriyle uyumluluğun sağlanması.
 7. Sürekli İzleme:
  • Kurumsal varlıkla ilgili adverse medya içerikleri için sürekli izleme protokolleri uygulayın.
  • İlgili haber ve bilgilerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler için uyarılar ayarlayın.
 8. Veri Gizliliği ve Uyumluluk:
  • Veri koruma düzenlemelerine uyun.
  • Gelişen yasal gerekliliklere uymak için prosedürleri düzenli olarak güncelleyin.
 9. Çalışan Eğitimi:
  • AML profesyonellerini kurumsal kuruluşlara yönelik adverse medya bulgularını yorumlama konusunda eğitin.
  • Organizasyon içinde bir farkındalık ve çalışkanlık kültürünü teşvik edin.
 10. İnceleme ve İyileştirme:
  • Adverse medya kontrolü sürecinin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirin.
  • Performansa ve ortaya çıkan eğilimlere veya zorluklara dayalı olarak risk puanlama sistemini iyileştirin.

Bu örnekler, farklı senaryolarda Adverse medya kontrollerine yönelik kapsamlı bir yaklaşımı göstermekte ve AML sürecinde kapsamlı analizin, ileri teknolojilerin ve sürekli izlemenin önemini ortaya koymaktadır.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku