yukumluler-ve-yukumlulukler

Yükümlüler ve Yükümlülükler

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı düzenlemelerinde yükümlüler, yükümlülükler

Neler Öğrenilecektir?

  • Önleyici Tedbirler
  • Yükümlüler
  • Finansal Kuruluşlar
  • Finansal olmayan belirli iş ve meslekler- FOBİM
  • Yükümlülükler
  • Yükümlülük İhlal İnceleme ve Denetimleri
  • Yükümlülük İhlalinde Adli/ İdari Yaptırımlar
  • İdari Yaptırım Kararlarına İtiraz

Kimler Almalıdır?

  • MASAK Düzenlemeler Kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş iş ve meslek grupları

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku