Kara para aklamanın aşamaları nelerdir?

Kara para aklama tipik olarak her biri yasa dışı olarak elde edilen fonların kaynağını gizlemek ve bunları meşru ekonomiye entegre etmek için tasarlanmış birkaç aşamadan oluşur. Kara para aklamanın aşamalarına genellikle "yerleştirme", "katmanlama" ve "entegrasyon" adı verilir. Her aşamaya genel bir bakış:

 1. Yerleştirme:
  • Tanım: Bu, genellikle nakit biçimindeki yasa dışı fonların finansal sisteme girdiği ilk aşamadır. Amaç parayı suç kaynağından uzaklaştırmaktır.
  • Yöntemler:
   • Bankalara veya finansal kuruluşlara şüphe uyandırmayacak kadar küçük miktarlarda para yatırmak.
   • Fonları gayrimenkul, lüks mallar veya değerli eşyalar gibi varlıkları satın almak için kullanmak.
   • Yabancı bankalara yatırılmak üzere sınır ötesi nakit kaçakçılığı.
 2. Katmanlama:
  • Tanım: Katmanlama aşamasında amaç, yetkililerin fonların kaynağını takip etmesini zorlaştırmaktır. Bu, genellikle birden fazla hesap ve yargı yetkisini içeren karmaşık finansal işlem katmanları oluşturularak gerçekleştirilir.
  • Yöntemler:
   • Fonları hesaplar arasında taşımak için banka havalesi gibi bir dizi işlemin gerçekleştirilmesi.
   • Fonların gerçek sahibini gizlemek için paravan şirketlerin veya aracıların kullanılması.
   • Karmaşıklık yaratacak şekilde borsa alım satımlarına veya diğer finansal işlemlere katılmak.
 3. Entegrasyon:
  • Tanım: Son aşamada "temizlenen" fonlar ekonomiye yeniden kazandırılarak meşru zenginlik olarak karşımıza çıkar. Entegrasyon, yasa dışı yollarla elde edilen fonların, yasal olarak elde edilen paradan ayırt edilemez hale getirilmesini amaçlamaktadır.
  • Yöntemler:
   • Fonları, bir şirket kurmak veya mevcut işletmeleri satın almak gibi yasal ticari girişimlere yatırmak.
   • Fonları meşrulaştırmak için gayrimenkul, araç veya diğer değerli eşyalar gibi varlıkların satın alınması.
   • Mal veya hizmet alıp satmak gibi görünürde meşru gelir sağlayan işlemlerde bulunmak.

Bu aşamaların her zaman tam olarak doğrusal olmadığını ve kara para aklayıcıların hedeflerine ulaşmak için çeşitli yöntem ve aşamaların bir kombinasyonunu kullanabileceğini dikkate almak önemlidir. Üstelik teknolojideki ve küreselleşmedeki ilerlemeler, kara para aklama planlarının karmaşıklığını artırarak tespit ve önlemeyi zorlaştırıyor. Kara para aklamayla mücadele etmek için düzenleyici makamlar, finansal kurumlar ve kolluk kuvvetleri Müşterinizi Tanıyın (KYC) düzenlemeleri, işlem izleme ve şüpheli etkinlik raporlama gibi önlemler uygular.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku