AML'de olumsuz haber taraması nedir?

Kara Para Aklamanın Önlenmesinde (AML) olumsuz haber taraması, bireyler, kuruluşlar veya işlemlerle ilgili olumsuz bilgilerin belirlenmesi amacıyla haber makalelerinin, yayınların ve diğer medya kaynaklarının sistematik olarak izlenmesi ve analiz edilmesi sürecini ifade eder. Amaç, kara para aklama, dolandırıcılık, yolsuzluk veya diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkili potansiyel riskleri tespit etmektir. Olumsuz haber taraması, AML durum tespiti süreçlerinin önemli bir bileşeni olup, finansal kurumların ve işletmelerin potansiyel riskleri değerlendirmesine ve azaltmasına yardımcı olur.

AML bağlamında olumsuz haber taramasının temel yönleri şunlardır:

 1. Otomatik Tarama Araçları:
  • Olumsuz haber taraması genellikle otomatik araçlar ve yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu araçlar, çok çeşitli haber kaynaklarını, düzenleyici duyuruları ve kamuya açık kayıtları taramak için doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarından yararlanır.
 2. Medya Kaynakları:
  • Tarama süreci, çevrimiçi haber platformları, gazeteler, hükümet yayınları ve diğer kamu bilgi kaynakları dahil olmak üzere çeşitli medya kaynaklarını kapsar. Bu geniş kapsam, potansiyel risklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
 3. Risk Tanımlaması:
  • Olumsuz haber taraması, bir finansal kurum veya işletme için risk oluşturabilecek olumsuz bilgilerin tespit edilmesini amaçlar. Bu bilgiler yasal sorunlara, düzenleyici işlemlere, mali suçlara karışmaya veya yaptırıma tabi kuruluşlarla bağlantılara ilişkin raporları içerebilir.
 4. Bağlamsal Analiz:
  • Olumsuz haberlerin yorumlanmasında bağlam çok önemlidir. Otomatik araçlar, ilgili bilgileri tanımlamak için algoritmalar kullanır, ancak insan analistleri, bağlamın anlaşılmasında ve tanımlanan risklerin ciddiyetinin değerlendirilmesinde hayati bir rol oynar.
 5. AML Durum Tespiti ile Entegrasyon:
  • Olumsuz haber taraması, müşteri durum tespiti (CDD) ve gelişmiş durum tespiti (EDD) gibi daha geniş AML durum tespiti süreçlerine entegre edilmiştir. Finansal kuruluşların müşterilerini ve iş ilişkilerini değerlendirmek için kullandıkları genel risk değerlendirme çerçevesinin bir parçasını oluşturur.
 6. Sürekli İzleme:
  • Olumsuz haber taraması tek seferlik bir süreç değildir. Sürekli izleme, her türlü yeni bilginin veya gelişmenin anında tespit edilmesini sağlayarak gerçek zamanlı risk değerlendirmesi ve yönetimine olanak tanır.
 7. Uyarı Oluşturma:
  • Otomatik tarama araçları, potansiyel olarak olumsuz bilgiler tespit edildiğinde uyarılar üretir. Bu uyarılar, işaretlenen bilgilerin geçerliliğini ve önemini belirlemek için AML profesyonellerinin daha fazla araştırma yapmasını sağlar.
 8. Risk Puanlaması:
  • Bazı olumsuz haber tarama araçları, belirlenen risklerin önem derecesine ve alaka düzeyine göre uyarıları önceliklendirmek için risk puanlama mekanizmalarını kullanır. Bu, dikkatin daha yüksek riskli varlıklara veya işlemlere odaklanmasına yardımcı olur.
 9. Düzenleyici Gereksinimlere Uygunluk:
  • Olumsuz haber taraması, AML alanında mevzuata uygunluğun önemli bir unsurudur. Finansal kuruluşların sıklıkla kapsamlı bir durum tespiti yapması gerekir ve olumsuz haberlerin belirlenmesi, riskleri azaltma ve yönetme yükümlülükleriyle uyumludur.
 10. İnsanların İncelemesi ve Karar Verme:
  • Otomatik araçlar değerli olsa da, doğruluk ve bağlamsal anlayış sağlamak için insan tarafından yapılan inceleme önemlidir. AML profesyonelleri, olumsuz haber taraması yoluyla belirlenen bilgilere dayanarak bilinçli kararlar vermek için uzmanlıklarını kullanır

Finansal kuruluşlar, olumsuz haber taramasını AML süreçlerine dahil ederek, potansiyel kara para aklama faaliyetlerini tespit etme ve önleme ve düzenleyici standartlara uyumu sürdürme yeteneklerini geliştirir. Bu, AML çabalarına yönelik proaktif ve risk temelli yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır.

Hizmetler

Kara Para Aklamayı Önleme AML/CFT Çözümleri

Tüm Yayınlar

Optimalscan Yayınlarından Daha Fazla Yararlanın

FATF Riskli Ülke ve Bölgeler

Daha Oku